Kaizen

Kaizen

Kaizen, het Japanse woord en betekent “veranderen naar beter” of “verbetering”). Het is een aanpak in de productiviteitsverbetering ontstaan uit de toepassing van het werk van Amerikaanse experts zoals Frederick Winslow Taylor, Frank Bunker Gilbreth, Walter Shewhart (en een samenwerkingsprogramma van het United States Department of War) binnen de industrie na de Tweede Wereldoorlog. De ontwikkeling van Kaizen ging hand in hand met de ontwikkeling van kwaliteitstechnieken, maar beperkt zich er niet toe. 

Kaizen en haar doelstellingen;

 1. Eliminatie van verspillingen (aan de hand van de 3 M’s )
 2. Just in time-leveringen (het beheersen van de voorraden)
 3. Standaardisering van productie
 4. Cyclus van Continuous Improvement
kaizen


Een wat betere definitie van het Japanse gebruik van Kaizen is het “uiteen rijgen en opnieuw in elkaar zetten maar dan op een betere manier.” Datgene wat uiteen gehaald wordt is meestal een proces, systeem, product of een dienst. Kaizen gaat verder gaat dan alleen verbeteren van iets, proces of productie. Het doel is dat er verbeterd wordt en de werkplaats effectiever, efficiënter en menselijker maakt dan het misschien al is. Het elimineert onnodig hard werken zowel mentaal als fysiek, daarnaast leert het de mensen verspillingen (waste) in een proces te zien en te elimineren. 

Het ontslaan van werknemers is ook nooit het doel van Kaizen. Kaizen moet uitgevoerd worden met veel respect voor de mensen. Dat zou letterlijk Kaiaku heten en is het tegenovergestelde van Kaizen.

Kaizen is voor iedereen

Alle lagen in de onderneming werken mee aan Kaizen. Van CEO tot de boekhouder, van tot de werkvloer. Zelfs externe stakeholders kunnen betrokken worden wanneer nodig.

Een van de bekendste schrijvers over Kaizen is Masaaki Imai. Hij schreef het boek Kaizen, en het vervolg daarop Gemba Kaizen, dat vrij vertaald kan worden als “verbeteren vanaf de werkvloer”. Kaizen, is een onderdeel van de Lean methodiek en richt zich op het elimineren van verspilling, overbelasting en variatie in processen. De mens staat centraal en daaromheen staan de volgende verbeter tools ter beschikking: Muda, Muri en als laatste Mura.

Kaizen is nauw in verbonden met de PDCA cyclus van Deming, alles wat je verbeterd hebt is niet het einde, het is wel het einde van de eerste verbeter cyclus maar met de eerste stap naar een volgende verbetering. Omdat deze cyclus continu is wordt deze dan vaak genoemd in de Continuous Improvement tool binnen Lean

Kaizen

Kaizen in 4 blokken

De blokken zijn weliswaar bekende binnen Lean, maar ze hebben wel nauwe banden met elkaar, de blokken zijn verdeeld als volgt;

 1. Muda: 8 verspillingen. (TIM WOODS)
 2. Muri: Overbelasting. (Bottlenecks en Constraints)
 3. Mura: Variatie. (reduceer variatie en voorkom fouten)
 4. De mens staat centraal hierin: (Gedrag, leiderschap, continu verbeteren (CI) en ontwikkelen van vaardigheden)

DMAGIC

Kaizen kent ook zes stappen (DMAGIC) binnen het verbeterproces, DMAGIC is afgeleid van DMAIC, de toevoeging van de letter G als ‘Genereer….’ is een extra optie om juist meer mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Deze stappen zijn gericht op het in kaart brengen van onder meer verspillingen, inflexibiliteit, verstoringen en schommelingen in het productieproces. DMAIC kan als volgt uitgelegd worden;

 1. Definieer het probleem middels het operationaliseren
 2. Meet feiten met behulp van een Pareto-analyse, waarde stroomschema of met andere tools zoals TTE Waterval methode
 3. Analyseer de feiten met behulp van Iskikawa-diagram. Dit noemen we ook wel de visgraatdiagram. Gebruik ook de 5 x Waarom vragen
 4. Genereer, categoriseert en priorteer verbeteringen met behulp van een impact- en haalbaarheid matrix
 5. Implementeer verbeteringen en houd overzicht over de status en voortgang in een Project charter
 6. Controleer en “borg” door standaardisatie (werkinstructies)


Er bestaat ook KAIZEN Continuous Improvement, deze gaat verder op het Continue Verbeteren van KAIZEN. Kaizen maakt ook gebruik van diverse tools binnen Lean, kijk eens naar het bijvoorbeeld van 5W1H.