Continuous improvement

Continuous Improvement, ook wel Continue Verbeteren of Kiazen genoemd. Ook wordt de afkorting CI genoemd en is dus een veel gebruikte tool binnen Lean Thinking.

Kaizen is in het Japans een samenvoeging van de woorden ‘veranderen’ en ‘goed’, ofwel ‘verandering (kai) om goed te worden (zen)’.

De betekenis van Kaizen zit diep in de Japanse cultuur geworteld, desalniettemin zijn er ook veel niet Japanse bedrijven succesvol met Kaizen. Kaizen is niet alleen een woord maar meer een filosofie met als betekenis “veranderen ten goede” of vaak vertaald naar “continu verbeteren”. Een andere definitie is “uiteen rafelen en opnieuw in elkaar steken maar dan op een betere manier”.

Het PDCA cyclus van Deming

Continuous Improvement van de (bedrijfs)-processen zorgt voor een kwalitatief beter eindresultaat (dienst of product) waarbij de kosten zullen afnemen. Een kwalitatief beter eindresultaat betekent tevreden klanten, minder klachten en een beter bedrijfsresultaat. Vaak zie je ook de term PDCA, een methodiek die door W. Deming bedacht is en een continue (kwaliteits) cyclus voorstelt van de volgende processtappen die zie zich blijft herhalen;

Continuous Improvement
PDCA en Continuous Improvement
 • Plan
 • Do
 • Check
 • Act

Continuous Improvement is een cultuur: Om als bedrijf of organisatie aan de slag te gaan met Continuous Improvement proces verbetering is de voornaamste taak van het management om een cultuur te creëren waarbinnen continu verbeteren een vast aspect wordt van de bestaande bedrijfsprocessen. Een veel gemaakte fout bij de implementatie van continu verbeter trajecten is dat het als een project wordt beschouwd. Iets eenmaligs…..

Mark Twain

Continuous improvement is better than delayed perfection.

Continuous Improvement
Mark Twain

Wat is de definitie van een proces

Voor het beschrijven van een definitie voor de term proces zijn de volgende punten van belang; 

 • Een proces bestaat uit een aaneenschakeling van stappen waarbij activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen tot het realiseren van een product, dienst of een vastgelegd eindresultaat.
 • Bij elke stap kunnen mensen, materialen, goederen, machines of andere middelen worden ingezet.
 • Bij elke proces horen meetbare inputs en outputs en kunnen (kritische) parameters gedefinieerd worden.
Continuous Improvement
Kaizen

De kracht van Kaizen ligt in het betrekken van medewerkers bij Continuous Improvement proces en dat praktische kennis direct vanaf de werkvloer wordt gebruikt in de PDCA-cyclus. Dit vergroot uiteindelijk het draagvlak van de uiteindelijke oplossing. Het voortdurend verbeteren in de organisatie is ook een continue proces, het moet een bedrijfs cultuur zijn, is het van belang dat een ieder de dezelfde verbeter-taal spreekt; een organisatiespecifieke standaards, verbetermethodieken. Daarnaast moet het proces van verbeteren worden bewaakt door aangestelde coaches die hiervoor opgeleid zijn. Die coaches worden vaak vanuit de organisatie aangewezen en vormen een schakel om het Continuous Improvement te (kunnen) faciliteren, hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de A3-methode.

In de meeste situaties zijn er drie types van processen te onderscheiden: 

 • Primaire processen: Processen die direct bijdragen tot het realiseren van het eindresultaat.
 • Ondersteunende processen: Processen die de primaire processen ondersteunen.
 • Management processen: Processen die betrekking hebben tot de visie, missie, strategie, planning, uitvoering, beoordeling en bijsturing.

De 10 geboden van de Gemba Academy voor Kaizen zijn;

 1. Stel je gedachten open voor verandering.
 2. Denk: ja het kan, als….
 3. Val altijd de processen aan, nooit de mensen.
 4. Zoek naar simpele oplossingen.
 5. Als iets kapot is, stop om het te repareren.
 6. Gebruik je creativiteit, niet je portemonnee.
 7. Problemen zijn een vermomde mogelijkheid.
 8. Zoek altijd de grondoorzaak.
 9. Gebruik de wijsheid van velen in plaats van de kennis van één.
 10. Besef: er is geen eindbestemming voor de reis van verbetering.
 • Bron: Learn the Ten Commandments of Lean Manufacturing & 6 Sigma

Als laatste….

Wat als je niet doet aan Continue Verbeteren? Nou dan zal het op termijn steeds een beetje minder beter gaan. Ter illustratie hier een voorbeeld simplistisch uitgelegd in een plaatje;

Continuous Improvement
Continuous Improvement versus NOT

Voorbeelden van Continuous Improvement

Enkele voorbeelden van goed Continuous Improvement is dichterbij dan je denkt, een groot Hamburger keten is doorspekt met dit verbeter concept. Hier zijn enkele voorbeelden en de link naar dit onderwerp;