PDCA

PDCA cyclus van Deming

Wat is de kerngedachte van Deming?

De Deming PDCA cyclus is een hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en is ontwikkeld door William Edwards Deming voor het oplossen en besturen van een probleem. Het is een cirkel die gebaseerd is op het gedachtegoed van Walter Andrew Shewhart. Deze richtte zich op het ondernemen van acties gebaseerd op conclusies en evaluaties van voorgaande acties. Door goed te kijken naar de effecten van ingezette verandering kan de organisatie zich stapsgewijs verbeteren door nieuwe verbeterde veranderingen in te plannen in de volgende cyclus toe te passen.

PDCA
PDCA

Deze PDCA cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere of verbeterde kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. Deze indeling komt voort uit het wetenschappelijke proces zoals dat door Francis Bacon werd geformuleerd: hypothese – experiment – evaluatie. 

De vier hoofdactiviteiten van de PDCA

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van de PDCA circlus zijn: 

  1. PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
  2. DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.
  3. CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.
  4. ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

Kern van deze visie is dat elke medewerker aan een (productie-) proces op deze manier in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren aan de hand van de PDCA cyclus. De handelingen van de medewerker vormen namelijk een eigen deelproces van het hoger gelegen proces. Management dient de analyse te doen over de hoger gelegen processen, de directie voor de primaire bedrijfsprocessen. Deze kwaliteitscirkel-methode wordt vaker onbewust impliciet dan bewust expliciet toegepast. 

Shewhart-cirkel wordt ook wel PDSA genoemd

Zoals eerder vermeld heeft Deming zijn cirkel gebaseerd op de verbetercirkel van de natuurkundige Walter A. Shewhart. Zelf heeft Deming hem ook altijd de Shewhart-cirkel of PDSA-cyclus genoemd. Er wordt beweerd dat Deming zelf de term ‘Study’ van Shewhart heeft vervangen door de term ‘Check’ omdat dit beter aansluit bij de bedoeling van die stap. Dit is onjuist. Die verandering is door een Japanner doorgevoerd. Welke Japanner is niet bekend, niemand heeft deze aanpassing geclaimd. Door de aanpassing ontstond de PDCA-cyclus. Het is een belangrijk onderdeel van Lean manufacturing en Six Sigma. 

Onderstaande afbeelding geeft de PDCA circle weer in combinatie met andere oplossingsmethodieken. 

PDCA
PDCA i.c.m. oplossingsmethodieken


Wat kun je ermee in de organisatie?

Kern van deze visie is dat elke medewerker van een (productie)proces op deze manier in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. De handelingen van de medewerker vormen namelijk een deelproces van het hoger gelegen proces. Het management dient de analyse van de hoger gelegen processen uit te voeren, de directie van de primaire bedrijfsprocessen. Deze kwaliteitscirkelmethode wordt vaker onbewust dan bewust toegepast., dit is niet erg zolang de continuïteit geborgd blijft.

Hoe pas je het toe?

De vier activiteiten van de PDCA worden afgebeeld in een cirkel, waarbij gebruikelijk de Plan-activiteit bovenaan staat en Do, Check en Act achtereenvolgens met de klok mee worden weergegeven. De Deming Cycle kan worden toegepast in alle lagen van de organisatie. Het is dus continue verbeteren van bestaande processen (en procedures), waardoor de aandacht blijft bestaan om niet alleen slechte processen aan te pakken maar ook (goede) bestaande toch, het zij minimaal blijvend te verbeteren. Door deze theorie structureel door het hart van een organisatie toe te passen zal alle medewerkers bewuster zijn en willen mee werken aan de kwaliteit van het gehele productie proces. Het model kan door het op eenvoudige wijze toe te passen de kwaliteit breed in de organisatie neer zetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *