USL en de LSL

6 Sigma

6 Sigma, ook wel geschreven als Six sigma is een managementstrategie bestaande uit een verzameling kwaliteits-tools (meestal statistische tools) of methodieken die kunnen worden ingezet om de kwaliteit van het product, productie en/of service op procesniveau ‘stap voor stap’ te kunnen verbeteren.

Motorola

6 Sigma
DMAIC en 6 Sigma

Deze 6 Sigma methode werd 1986 door Motorola in de VS ontwikkeld, deze methodiek wordt tegenwoordig in vele sectoren van het bedrijfsleven en non-profit organisaties dan ook toegepast. Wanneer een bedrijf besluit om 6 Sigma toe te gaan passen wordt vaak eerst een expertgroep gevormd van mensen binnen verschillende onderdelen of afdelingen van de organisatie die hiervoor zijn opgeleid om 6 Sigma toe te kunnen passen.

Minitab

Er wordt vooral gebruik gemaakt van statistische tools zoals Minitab maar er zijn ook andere software pakketten die veelal gebruikt worden door een 6 Sigma Belt beoefenaar. Naast een statistische software pakket zoals Minitab worden ook andere tools gebruikt uit de Lean hoek of andere kwaliteit Management technieken.

Het basis principe achter 6 Sigma is dat als je een goed eindproduct wil leveren dat ook alle deelproducten van goede kwaliteit moeten zijn. Neem bijvoorbeeld een autofabrikant waar alle onderdelen binnen kwaliteitsmarges geproduceerd moeten worden, als één onderdeel niet voldoet heeft dit consequenties voor de auto als eindproduct. Je kan gewoon niet verder gaan met een onderdeel monteren waarvan je weet dat dit gevaar opbrengt aan de uit eindekijk consument. Maar stel nu dat er niet een maar meerdere onderdelen onbetrouwbaar zijn, dat kan een nog grotere impact hebben met grote gevolgen.

6 Sigma = 99.99966%

Volgens de principes van 6 Sigma worden de kwaliteitseisen van de onderdelen scherp op gesteld waarbij de productie dusdanig wordt ingericht dat idealiter 99.99966% van de geleverde onderdelen binnen deze marges valt, dit komt overeen met zes standaardafwijkingen (= sigma) binnen een normale verdeling. De spreiding is dus belangrijk in alle metingen van elk onderdeel binnen het totaal product af uit de fabriek.

6 Sigma en enkele uitgangspunten

 • Continue verbeteren om alle processen zo stabiel en voorspelbaar mogelijk te maken en te behouden. Kortom de standaardafwijking minimaliseren door goed naar de spreiding te kijken.
 • Alle processen binnen productie of administratie hebben karakteristieken die worden gedefinieerd , gemeten, geanalyseerd, verbeterd en uiteindelijk onder controle gebracht kunnen worden.
 • Om dit te laten slagen is een organisatie nodig, die van hoog tot laag de principes kent en ondersteunt van 6 Sigma (en Lean).

Leiderschap

Leiderschap is binnen elke organisatie belangrijk, maar leiderschap binnen Lean en 6 Sigma organisaties betekent vaak een stevige fundament leggen bij elk programma voor het creëren van het verbeteren van en het vasthouden van Continues Improvement. Elke leider, welke titel dan ook moet het plezier uitstralen en medewerkers laten zien dat er meer mogelijk is dan men vaak denkt, dat lukt alleen door mogelijke verbeteringen dicht bij de medewerker\s zelf neer te leggen en als leider kennis en vaardigheden aan te reiken.

Maar de leider zal zeer zeker de basis moeten weten van wat belangrijk is om elk verbeter project aan te vangen. Vaak wordt hiervoor het DMAIC model gebruik, niettemin zijn enkele vragen wel van belang zoals hieronder beschreven;

 • Wie zijn onze klanten (in- extern) en wat zijn hun CTQ’s (VOC)
 • Wat is de huidige score van deze CTQ’s en is laag en kan dit (sterk) verbeterd worden
 • Hoe bewijs ik dat wat ik meet ook goed is en waarde oplevert
 • Is er sprake van een meet-gap en kan dit als bewijs dienen? Zo ja welke oplossingen zijn er en welke besparingen leveren deze?
 • Wat zijn de Quick Wins (laaghangend fruit) welke Tools geven de meeste waarde om verbeteringen te bereiken?
 • Why? En dat minimaal 5 Times! De details worden vaak over het hoofd gezien of als een project te groot is zakt men af tot de eerste zichtbare verbeteringen. Dan stopt men terwijl misschien het echte probleem niet gevonden is.

Vergeet ook niet het gedrag van de leiders, die valt of staat met elke verbeter project binnen een organisatie. Een Lean en 6 Sigma organisatie verschilt misschien niet veel andere, maar enkele bepalende gedragsstijlen zijn welk te onderscheiden…;

 • Klant staat centraal, de wensen dient goed en gedetailleerd in de Voice of the Customer (VOC) gedocumenteerd te zijn, een CTQ is vaak vermeld in dit document
 • Uitdragen van een duidelijke visie moet expliciet zijn en de focus van deze ligt bij het continue herhalen van deze visie
 • Duidelijk vastleggen wat de huidige status is, de verandering die nodig en gewenst is met een duidelijke einddoel in zicht. Dit herhaaldelijk communiceren is een pre! Met minder neem je als leider niet genoeg en die eis leg je ook voor zelf op
 • Dashboards en KPI’s ondersteunen de organisatie, het is gebaseerd op feiten en de concrete acties zijn voor een ieder duidelijk zichtbaar vastgelegd. Het gaat erom dat prestaties aan het begin gemeten zijn, de doelen bepaald zijn en daar naar toe te werken door continue verbeteren en dit door metingen een gap naar een hogere kwaliteit te krijgen
 • Uiteraard zijn er prioriteiten in doelstellingen en verbeteringen nodig, het heeft ook tijd nodig en bovenal support van het bovenliggende management team. Daar waar nodig kan en zal het management de nodige middelen beschikbaar stellen om elk verbeterproject te ondersteunen en tot een succesvol eind te brengen
 • Een verbeterproject is een leerproject, trainingen is een voorwaarde om niet alleen de organisatie het Continues Improvement mentaliteit te geven die nodig is, maar het motiveert ook de medewerkers en zijn zien opleidingen niet alleen als een investering in hun zelf maar ook de waardering vanuit management, een vertrouwen die zij krijgen levert meer betrokkenheid op en geeft een uitermate hoge voldoening en een versterkte verantwoordelijkheid van medewerkers

6 Sigma Belts en opleidingen

De opleidingen voor Lean Six Sigma zijn onderverdeeld in verschillende levels van banden (in het Engels belts) vergelijkbaar met judo. De levels zijn in volgorde: White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt en Master Black Belt, waarin de Master Black Belt vaak de rol vervult van Lean Six Sigma expert of projectleider.

Van elk niveau bestaat een gedetailleerde beschrijving welke vaardigheden en leerelementen op elke opleidingsniveaus. Maar ook het niveau waarop deze vaardigheden toegepast kunnen worden is beschreven. De Green en Black Belt opleidingen zijn doorgaans gericht om zelfstandig verbeterprojecten te draaien in de eigen organisatie. Een Champion is typisch de opdrachtgever aan Green en Black Belts en heeft de autoriteit (lees middelen) om projecten te steunen die nodig zijn om het project te laten slagen.

Opleidingen in Lean Six Sigma worden aangeboden door verschillende trainingsinstituten en universiteiten. De duur van de opleiding varieert van 1 tot 20 dagen afhankelijk van het niveau wat je wilt behalen. Om aan te kunnen tonen dat men over voldoende kennis van Lean Six Sigma bezit kan men zich doorgaans laten certificeren bij het opleidende instituut. Er zijn een aantal instituten die Lean Six Sigma certificeren, waaronder ASQ, IASSC. In Nederland kan via LSSA in samenwerking met de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam gecertificeerd worden.