Lean & 6 Sigma

Lean & 6 Sigma

Lean & 6 Sigma is een wereldwijd bewezen en een toegepaste methodiek die aantoonbaar en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Lean & 6 Sigma zijn ontstaan uit 2 verschillende methodieken door 2 verschillende bedrijven. Toyota en Motorola. Beiden hebben ook hun eigen geschiedenissen en hun eigen uitgangspunten om de productie(processen) te verbeteren. Door beiden te combinerende heb je een set van middelen die elkaar versterken in vrijwel elk project waar verbeterd moet wogaanrden. Kortom, Lean 6 Sigma!

Lean begon bij Toyota

Lean vond plaats vanuit Japan bij Toyota. Men noemt het Toyota Productie System (TPS), waaruit Lean is ontstaan en heeft het doel om kosten in de hand te houden door verspilling (Waste) te verminderen of te elimineren.

De groei van het TPS methodiek

TPS heeft een pragmatische groei doorgemaakt sinds 1948 en is niet alleen het resultaat van een noodgedwongen leerproces om zaken te verbeteren, maar ook voortbordurend op eigen ervaring en het toepassen van het Continue Verbeterproces. De hulpmiddelen (tools) die gebruikt werden bij Toyota waren vaak oplossingen voor specifieke situaties, later bleek dat deze oplossings methodieken breder ingezet konden worden in andere takken van productie en services verlenende bedrijven en instellingen in onze wereld. Tegenwoordig wordt Lean vaak Lean Thinking genoemd.

Lean 6 Sigma
De 5 principes van Lean

De basis voor het opstarten van een verbeter traject bestaat uit de 5 Lean principes;

 1. Definieer de waarde (klantwaarde)
 2. Identificeer de Value Map Stream (VMS)
 3. Creëer Flow door elimineren van Waste
 4. Creëer Pull voor vraaggestuurde productie
 5. Creëer waarde om perfectie te krijgen

6 Sigma begon bij Motorola

6 Sigma komt van Motorola, ook een wijze om de kwaliteit van produceren naar een hoger niveau te tillen. Maar meer vanuit de statistische benadering waarmee men de kwaliteit van productie- en processen stap voor stap wilt verbeteren middels het DMAIC model. Deze methode werd in 1986 door Motorola in de VS ontwikkeld en wordt tegenwoordig in vele sectoren van het bedrijfsleven toegepast.

lean 6 sigma

Het toepassen van 6 Sigma wordt vaak met een groep van experts gevormd van mensen binnen verschillende onderdelen van de organisatie die op basis van een of meerdere data-sets statistisch onderzoek doen naar de spreiding van (eind) producten of onderdelen van het eindproduct die kwalitatief niet goed zijn te traceren, een afwijking dus. Door pragmatisch naar deze spreiding te kijken en te zoeken naar verbeteringen binnen het (deel) proces wil men de ‘waste’ (variatie) zo laag mogelijk maken.

De focus is altijd op wat de klant écht belangrijk vindt. Dat geldt voor beide methodieken. Deze aanpak leidt tot het reduceren van kosten, verminderen van ‘waste’, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijden. Hierbij wordt tegelijkertijd geïnvesteerd in uw eigen mensen door zich continue zelf te verbeteren en tevens gebruik gemaakt van hun kennis en kunde.

Lean & 6 Sigma

Lean 6 Sigma is dus een framework, een set van vele tools waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze, en in een zekere zin je pragmatisch continu kan verbeteren binnen je afdeling of organisatie. Het implementeren van deze methodiek geeft een organisatie een doelgerichte aanpak om de strategie om te zetten naar concrete resultaten volgens het DMAIC model.

Lean 6 Sigma projecten hebben duurzame impact voor het bedrijfsresultaat. Bedrijfsproblemen worden opgelost. Het terugverdieneffect van een project traject varieert, maar is altijd een veelvoud van de investering.

6 Sigma is vooral een methodiek vanuit de statistiek maar heeft ook verschillende doelstellingen te weten;

 • Continue verbeteren en voldoet aan de klantwens (streven)
 • Heeft een Business filosofie en strategie
 • Concrete en tastbare resultaten middels DMAIC
 • Betrouwbare processen door de spreiding te verkleinen
 • Focussen op verminderen van of verwijderen van slechte kwaliteit
 • Niet hetzelfde als Lean, maar versterk elkaar wel
 • Op feiten gebaseerd besluiten nemen en problemen oplossen
 • Procesprestatie optimaliseren en reduceren van variatie
 • Lange termijn, meten van kwaliteit
 • Statistische benadering en een Operational Excellence (zero defects)

(een lijst van alle tools die gebruikt worden binnen Lean 6 Sigma is te terug te vinden via het overzicht Tools.)


Lean 6 Sigma en LSSA

Wil je meer weten maar vooral iets leren van deze methodieken? Zoek op internet en je zal veel vinden, of kijk ook eens naar de volgende link van LSSA. De organisatie binnen Europa waar je alvast de basis kan terug vinden over Lean en 6 Sigma.

De niveaus binnen Lean 6 Sigma

Er zijn opleidingen waar je Lean en / of 6 Sigma kunt leren op verschillende niveaus Belts genoemd. In de Judosport geven de bandkleuren aan welk niveau je hebt bereik, binnen Lean 6 Sigma ook. De volgende niveaus – opleidingen zijn bekend;

 • Yellow Belt
 • Orange Belt
 • Green Belt
 • Black Belt
 • Master Black Belt

Er is ook nog de White Belt, dit is het laagste niveau en wordt meestal als interne opleiding gegeven aan nieuw personeel. Daarnaast heb je ook nog een ‘Champion’ opleiding, dit is niet zo zeer om op te leiden in de principes van Lean en/of 6 Sigma maar om bijvoorbeeld CEO’s en andere hooggeplaatste in de organisatie inzichten te geven in de concepten van Lean 6 Sigma en hen handvatten te geven ter ondersteuning van de Belts in de organisatie. Als je meer wilt weten over opleidingen kijk dan ook eens bij een van de vele opleiders hier.