5W1H

5W1H vraag methode volgens Kipling

De Kiplingmethode, ook wel 5W1H genoemd en staat voor wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. Uiteindelijk zal het moeten leiden naar de ook wel vaak gebruikte Root Cause Analyses. Deze Kiplingmethode kom je soms tegen binnen de Tools van Lean 6 Sigma of de variant die je ook vaak tegenkomt is de 5x Why tool. De vraag wie is misschien binnen Lean is niet relevant, de methode in het geheel kan wel gebruikt worden met respect naar de medewerker binnen de organisatie. Het gaat om wat er fout gaat en hoe dit proces aangepast kan worden dat niemand meer dezelfde fout kan maken. Toch benoemen we deze methodiek om in ieder geval het verschil aan te geven bij een ander techniek de 5Why vragen.

Kiplingmethode is vernoemd naar…

Rudyard Kipling is de bedenker van deze methode en is gebaseerd op een gedicht uit de beroemde Disney film ‘de jungle boek’. In deze film word in een gedicht een veel gebruikte set aan vragen gesteld om nieuwe ideeën op te doen en problemen op te lossen.

Kiplingmethode
Gedicht komt terug in een beroemde Disney film

5W1H kort uitgelegd als volgt;

  • Wat: wat is het probleem en waarom gebeurt het? En wat gebeurt er dan?
  • Waar: waar is het probleem ontstaan? Waar gebeurt het? Waarom juist daar?
  • Wanneer: wanneer trad het probleem voor het eerst op? Waarom juist dan? En onder welke acceptatiecriteria weet je dat het probleem is opgelost?
  • Wie: wie betreft het? Waarom juist die persoon?
  • Waarom: waarom is het probleem opgetreden? Wat is dus de oorzaak?
  • Hoe: hoe uit zich het probleem. Hoe kan het probleem opgelost worden? Waarom op deze manier? Hoe kan het ook en wat is de ideale manier? Of, afhankelijk van de situatie, hoe vaak gebeurt het? Hoe weet je dat het probleem is opgelost?

Soms wordt er te snel op een probleem geanticipeerd wat kan leiden dat er niet genoeg gekeken is naar meerder aspecten van het probleem. De 5W1H dwingt je meer om naar de juiste oplossing te zoeken. De 5x Why vragen is dan weer een goede methode om meer tot de kern van het probleem te komen.

De Kiplingmethode werkt goed, is kort en bondig en leidt direct tot antwoorden. Ze zijn breed toepasbaar in allerlei verschillende situaties: privé, in organisaties en bijvoorbeeld in de zorg. De vragen helpen je bij het initieel analyseren van je probleem.

TIP!

Het kan ook zeker nuttig zijn om de vragen “negatief” te vragen, dus te draaien: “wanneer” treedt het probleem juist NIET op? Wie is NIET erbij betrokken? Dit sluit mogelijk oorzaken uit, wat bij de Root Cause Analyses ten goede komt.

5 x W en de 5W1H is wel anders

De 5x Why vraag is wel anders dan de 5WH1, tenslotte gaat het bij de 5x Why om het doorvragen net zo lang totdat je tot de kern van het probleem komt. Het maakt niet uit welke soort vraag je stelt, of dit nu een van de “W’s” zijn of de Hoe vraag. Het is niet zo dat je andere antwoorden krijgt, de structuur is meer flexibeler dan de 5W1H. Dit is een lijst van vragen in volgorde die je stelt aan anderen om gestructureerd bij het probleem te komen.

In ieder geval zullen beide methodes goed naast elkaar gebruikt kunnen worden, de ene is niet beter dan de ander. Het gaat erom dat je tot de kern van het probleem komt en de oplossing sneller kan vinden. Uiteraard zullen er nog andere vraag methodes zijn behalve dan de hierboven beschreven methodes. Maar binnen en buiten Lean Six Sigma zijn dit wel de meest gebruikte methodes.