Theory of Constraints

Theory of Constraints

Processen hebben een beperking ook wel Theory of Constraints genoemd, meestal zichtbaar maar soms ook niet, er is altijd wel één beperking en soms meerdere. Deze beperkingen worden ook wel bottlenecks genoemd. Door de focus van Continue verbeteren te richten op die ene beperking van het proces, wordt er sneller en effectiever gewerkt. Het wegnemen van de bottlenecks wordt ook wel de ‘Theory of Constraints’ genoemd. Afgekort ToC. Deze theorie zal uiteindelijk meer winst genereren door het toepassen van deze Theory of Constraints (ToC).

De Theory of constraints is een managementtheorie ook wel ‘beperkingentheorie’ genoemd, deze is ontwikkeld door Eliyahu Goldratt.

Voor de duidelijkheid, Constraints is min of meer gelijk aan: de zwakste schakel, een beperkende factor, beperking of bottlenecks. In dit artikel worden deze woorden door elkaar gebruikt.

Maar wat is Theory of Constraints nu?

Deze theorie geeft je handvatten om het meest beperkende factor in een proces ontdekken. De “bottleneck” genoemd. Het systematisch  wegnemen van deze Bottleneck zorgt ervoor dat het zodat dit geen beperkende factor meer is. Elk productie proces bevat meerdere handelingen waar het fout in kan gaan, door systematisch door dit (deel) proces te gaan en te zoeken naar bottlenecks zorgt ervoor om als organisatie een of meerdere doelen te behalen. De Theory of Constraints geeft je een een set van tools om dat doel ook uiteindelijk te halen.

De drie hoofdlijnen waar de ToC zich op richt zijn;

 1. Vijf focus stappen
  voor het identificeren en elimineren van beperkingen
 2. Het denkproces
  Een set van tools voor het analyseren en oplossen van problemen
 3. Throughput Accounting
  Het meten van prestaties en het ondersteunen van managementbeslissingen

De ToC geeft je uiteindelijk een prioriteit aan mogelijke verbeteractiviteiten, de belangrijkste prioriteit ligt bij de huidige beperking, de bottleneck. ToC geeft je deze handvatten en is een zeer gerichte methodologie voor het creëren van verbetering binnen je organisatie.

De vijf focusstappen van ToC

Middels de cyclus van de vijf focus stappen wordt de ToC uitgevoerd.

5 stappen van de Theory of Constraints
 1. Identificeer de zwakste schakel
  Identificeer de huidige beperking / bottleneck in het gehele proces
 2. Exploiteer de zwakste schakel
  Realiseer snelle verbeteringen in de doorloop van het wegnemen van de beperking
 3. Maak alle ander schakels ondergeschikt
  Bekijk de overige activiteiten in het proces zodat deze in lijn zijn en de beperking ondersteunen
 4. Evalueer de performance van de zwakste schakel
  Mocht de beperking nog bestaan, overweeg dan nieuwe acties om de beperking toch te elimineren. Herhaal deze stap totdat de beperking wordt doorbroken
 5. Herhaal het proces en identificeer de nieuwe zwakste schakel
  De vijfde (focus) stap van de cyclus. Als er een beperking is opgelost, ontstaat er (en veelal) automatisch een nieuwe beperking. Door deze stap te zetten zorg je ervoor dat je nooit tevreden bent met wat je eerder hebt toegepast.

Het denkproces

Het denkproces binnen dit artikel is meer bedoeld om de ‘oorzaak en gevolg’ te onderzoeken en te achterhalen van het ongewenste effect en deze te vervangen door nieuwe. Er zijn dan drie vragen die relevant zijn binnen het ‘denkproces’ te weten;

 1. Wat moet er worden veranderd?
 2. Waarin moet het worden veranderd?
 3. Welke acties zorgen voor de verandering?

Met deze 3 vragen in het achterhoofd kunnen vier groepen beoordeeld worden met elke hun eigen varianten aan bottlenecks en de mogelijke oplossingen

 • Equipment: de manier waarop het materieel momenteel gebruikt wordt brengt de limiet in het productieproces aan, bijvoorbeeld door niet meer te kunnen produceren
 • People: een gebrek aan goed opgeleid personeel leidt tot een beperking van het systeem
 • Policy: een geschreven of ongeschreven beleid of voorschrift zorgt voor beperkingen.
 • External Constraints: kan het systeem meer kan produceren dan de vraag? Als dit het geval is, is er dan ook een markt voor deze overproductie?

Throughput Accounting

Throughput Accounting is een alternatieve boekhoud methodologie die eventuele schadelijke ongeregeldheden in kaart te brengen en deze te elimineren. Het gaat namelijk om het beschremen van eventuele winsten van het bedrijf. De Theory of Constraints ziet bijvoorbeeld voorraad als verplichting voor toekomstige verkopen. Op papier geeft dit wellicht winst in de toekomst, echter zit het geld nu “vast” in de voorraad. Het motto is dan ook voor voorraadbeheer: Geld op de plank is geen geld op de bank! Geld dat dus ergens anders ingezet had kunnen worden. Theory of Constraints ziet het verlagen van de kosten niet als echte speerpunt, het verhogen van de doorvoer van productie is des te belangrijker.

ToC legt de nadruk op;

 1. Doorloop
  Hoe snel kunnen klantverkopen worden gerealiseerd
 2. Investeringen
  Geld wat vastzit in bijvoorbeeld: voorraad, machines, gebouwen. Variabel of Vaste lasten
 3. Operationele kosten
  Geld besteed om doorloop te genereren

Wat zijn de voordelen van de Theory of Constraints?

ToC kan de volgende voordelen bewerkstelligen:

 • Toename in winst
 • Snellere verbeteringen
 • Verbeterde capaciteit, het wegnemen van de ‘constraint’ is er meer productie mogelijk
 • Verlaagde doorlooptijden – betere proces flow (takttime)
 • Voorraad beheersbaar maken, het vermindert werk in het proces.

De Theory of Constraints geeft je dus inzicht bij het gestructureerd zoeken en oplossen van die ene of meerdere beperkende factoren binnen je processen. Door deze structuur cyclisch en continue toe te passen zullen nieuwe constraints keer op keer worden opgelos.