Family Matrix

Een Family matrix is op zich niet zo bijzonder, er zijn vele varianten ervan maar het geeft je snel inzicht in bijvoorbeeld processtappen, product catalogus of een recepten – ingrediënten matrix. Deze kan een inzicht geven welke en in welke mate er overlappingen zijn. Een uitgebreide voorbeeld vindt je hier.

Overlappingen kunnen overbodig zijn, maar in het laatste voorbeeld kan dit weer een voordeel zijn voor het inkopen en in voorraad houden van de ingrediënten. Kortom, het is misschien even een werkje om een Family matrix in elkaar te zetten, maar het geeft je inzicht en voorkomt verspillingen in proces(tijd), overlappingen en voorraad.

Family Matrix

Hiernaast een voorbeeld van een Family matrix van processtappen van een productie in een fabriek. Het geeft de verschillende producten weer (A-I) en de benodigde stappen (1-8). Als zo’n matrix eenmaal gemaakt is kan deze, afhankelijk van de situatie snel gewijzigd worden. Een ieder heeft direct inzicht en kan zijn werkwijze aanpassen.