SCAMPER

scamper
SCAMPER

SCAMPER wordt beschreven door onderwijskundige Bob Eberle in zijn boek ‘Games for Imagination Development’ in 1971. De methode SCAMPER wordt ingezet als hulpmiddel bij het Brainstormen waardoor meer op een creatieve wijze bij bestaande, of nieuwe producten de dienstverleningen te verbeteren. Deze methode heeft in de basis van checklist met een aantal acroniemen om middels Brainstorming technieken tot nieuwe ideeën en creatieve oplossingen te komen.

Alhoewel SCAMPER geen specifiek Lean of 6 Sigma tooling is, is Brainstorming dit weer wel. SCAMPER kan juist als methodiek, of als leidraad gebruikt worden om de eerste ideeën binnen een Brainstorming sessie in woord en in beeld te zetten.

Bob Eberle heeft trouwens meer boeken geschreven, je vindt er enkele bij Bol

SCAMPER in de basis

Door middel van vraagstelling over de bestaande diensten en / of producten ontstaat op basis van onderstaand tabel een of meerdere creatieve ideeën voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

AfkortingBetekenisVoorbeeld(en)
Substitutehet vervangen van…materialen, machines, componenten, mensen…
Combinehet combineren van…andere producten, machines of diensten. Waar is eventueel een synergie te vinden?
Adapthet aanpassen van…toevoegen van functies van andere producten, machines of diensten aan een bestaand product / dienst.
Modify / Magnifywijzigen van…het vergroten, verkleinen, veranderen of wijzigen.
Put to another use / Purposevoor ander gebruik inzettenin een andere markt of oplossings-gebieden te gebruiken. Het doel herzien
Eliminate / Minifyhet elimineren of weglatenhet verkleinen of elimineren van onderdelen, functies, diensten of (deel)product(en).
Reverse / Rearrangeomkeren / tegenovergesteldeproces in een andere volgorde, omkeren of is het te draaien?

SCAMPER en filteren van ideeën

Zo’n Brainstorm sessie zal een flinke lijst opleveren met creatieve ideeën die wel of niet haalbaar zijn, het verder onderzoeken welke ideeën bruikbaar zijn komt dus in de laatste fase.

Per onderdeel van de SCAMPER methode zijn hieronder voorbeeldvragen te vinden, de lijst is dynamisch en kan aan gepast worden al naar gelang van het product en de organisatie.


SCAMPER met enkele voorbeelden

Substitute – plaatsvervanging

 • Welke materialen of middelen kunnen worden vervangen om het product of de dienst te verbeteren?
 • Welk ander product kan gebruikt worden?
 • Welke onderdelen kunnen worden vervangen?
 • Is het product ook voor een andere toepassing te gebruiken?

Combine – combineren

 • Wat gebeurt er als het product gecombineerd wordt met een ander product? Ontstaat er dan een nieuw eindproduct?
 • Kan het product ook voor een ander doel gebruikt worden?
 • Met wat kan het product gecombineerd worden, zodat het gebruik van het product gemaximaliseerd wordt?

Adapt – aanpassen

 • Kan dit product worden aanpassen, zodat het tot een ander gebruik dient?
 • In welke andere context kan het product geplaats worden?
 • Hoe kan het product worden aangepast, zodat het een nog betere functie krijgt?

Modify / Magnify – wijzigingen

 • Hoe zou de vorm of het uiterlijk van het product veranderd kunnen worden?
 • Wat kan aan het product worden toegevoegd?
 • Wat zou aan het product benadrukt kunnen worden om zo meer waarde te creëren?
 • Welk onderdeel van het product kan veranderd worden, zodat er iets nieuws ontstaat?

Purpose – voor een ander gebruik inzetten

 • Kan het product voor iets anders worden gebruikt?
 • Door wie zou dit product nog meer kunnen worden gebruikt?
 • Hoe zou dit product zich gedragen in een andere context?
 • Kan het afval van dit product worden hergebruikt?

Eliminate / Minify – elimineren / weglaten

 • Hoe zou dit product eruit zien als het vereenvoudigd wordt?
 • Welke functies en/of onderdelen kunnen worden weggelaten?
 • Hoe kan het product kleiner, sneller of lichter gemaakt worden?
 • Wat zou er gebeuren als een deel van het product wordt weggehaald?

Rearrange / Reverse – omgekeerde

 • Wat gebeurt er als het product wordt omgedraaid?
 • Wat gebeurt er als onderdelen van het product in een andere volgorde worden gemonteerd?