Brainstorming

Brainstorming

Brainstorming is niets anders dan overleggen met het Team en andere betrokkenen om een probleemstelling bespreekbaar te maken. Eigenlijk wil je elke factor (een of meerdere X’en) die van invloed is/zijn op de Y tijdens brainstormen gezocht moeten worden. Tijdens een Brainstorm sessie is het van belang om de volgende punten helder te hebben voor het Team; 

  • Helder kader door middels van SIPOC en de CTQ’s
  • Wat is het doel van de bijeenkomst: ideeën genereren maar niet het uitwerken hiervan
  • Wat en wie vervullen de rollen: Voorzitter, notulist etc…
  • Belangen analyse, zijn er verbogen agenda’s?
  • Persoonlijkheidsprofielen van betrokkenen

Het doel is om uiteindelijk in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk ideeën te ontwikkelen om een vooraf aangewezen probleem op te lossen. 
Deze spelregels zijn er niet om te beknotten maar om alle barrières weg te halen, zodat er open denkruimte ontstaat. Hieronder nog een aantal spelregels;

Brainstorming spelregels

  • Stel je oordeel uit – alle ideeën zijn goed, worden aanvaard en opgeschreven; kritiek is eventueel voor later
  • Focus op kwantiteit – streef naar zoveel mogelijk ideeën, alles is welkom
  • Freewheel – spring gerust van het ene idee op het andere en denk hardop
  • Hitch-hike – lift mee op andermans ideeën en pas synergie toe; vul elkaar aan, borduur voort op wat de ander zegt en werk toe naar verrassende oplossingen
SIPOC
Brainstorming delivers ideas

Brainstorming variaties

Als je zoekt op Google zijn er vaak lijstjes te vinden van de meest gebruikte technieken binnen de brainstorming, hieronder een lijstje van de meest gevonden en gebruikte varianten;


Bovenstaande lijst van diverse soorten brainstorm technieken worden regelmatig gebruikt in de praktijk, er zullen vast en zeker nog andere brainstorm technieken zijn. In een later stadium gaan wij deze lijst verbinden met nieuwe artikelen om deze verschillende brainstorming-technieken verder uit te leggen.

SIPOC
Brainstorming grapje

Wil je alvast meer weten over brainstormen? Hier een link over dit en andere onderwerpen.