XBar R Chart

XBar R Chart en Minitab

Onderstaand artikel is nog niet volledig, daarom een link naar de site van Minitab zelf dit van artikel over XBart R Chart, een van de meeste gebruikte charts binnen proces control. Eigenlijk is de chart 2 charts in een scherm.

X-Bar Chart

De X Bar chart geeft het verschil aan tussen hoe de gemiddelde verandert in tijd. Het monitort het proces met vaste intervallen.

R-Chart

De R chart geeft een indicatie wat de Range is van de chart in tijd. Hieronder het scherm om deze chart vanuit Minitab op te vragen als voorbeeld.

XBar-R-Chart
XBar-R-Chart

XBar R Chart en OPEX

OPEX pagina 257
Mini Tab: Stat > Control Charts > Variables Charts for Subgroups > XBar-R
File    : SPC-XBar-R.mpj


De XBar-R Chart wordt gebruikt voor kleine subgroepen van Continuous data. De Sample-data hoeft Niet-Normaal verdeeld te zijn. Nu dat de standaard ingesteld is wil men 5 nieuwe test gaan doen om te controleren

Voorbeeld van XBar R Chart

Example : Een klein handelsbedrijf heeft een project afgerond waarbij het gemiddelde aan tijd is verminderd voor het in behandeling nemen van shared/stocks naar 26,6 minuten.
Conclusie;

Eind conclusie       : 

Varianten van XBar R Chart

Deze XBar R Chart is een van de varianten van SPC die binnen 6 Sigma gebruikt wordt en kan binnen de 7 basis instrumenten pre-onderzoek toegepast worden