Project

Wat is een project?

Een project is een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren. Of, vanuit Lean 6 Sigma iets te verbeteren binnen de organisatie of afdeling. Een project wordt meestal in samenwerking met verschillende mensen en organisaties uitgevoerd. Het project wordt meestal vastgelegd in een projectplan en door een Green of Black Belt tezamen met andere collega’s gebruikt om iets te verbeteren met DMAIC als basis. Binnen het project moet geïdentificeerd worden wat nu van belang is, dat is misschien breed geformuleerd. Daarom de hieronder een lijst van punten die van belang kunnen zijn.

Verwar een project niet met een project charter, dit is wezenlijk iets anders. Wel kan het zijn dat binnen een project, meerdere deel projecten zijn die vanuit een project charter door een of meerdere Belts in beheer zijn.

Welk proces wordt nu verbeterd binnen een project

Stel binnen de aanvang van een project altijd drie duidelijke doelen vast;

 • Wat is het begin en het einde van het proces?
 • Wat is het scope van het project
 • En wat valt er nu buiten het project?


Zien we onze onszelf als de klant dit ziet?

 • Zoals de klant het proces ziet, meet en voelt = Externe CTQ, de Critical to Quality
 • Hoe kan de organisatie invloed uitoefenen en verbeteren?

Eigenschappen van een project en de CTQ

 • Heeft een directe relatie (afhankelijkheid) tussen de Externe en Interne CTQ
 • Men kan de Interne CTQ beïnvloeden = verbeteren
 • De Interne CTQ moet meetbaar zijn
  • Hoe wordt het Project gemeten?
  • Beschrijven van van meetbare definities in een Project heet: Operationaliseren
 • Interne CTQ is het onderwerp van het verbeter-project

Bepalen van de Interne CTQ

 • Er zijn verschillende instrumenten om de juiste Interne CTQ te bepalen
 • Doe dit zorgvuldig voordat je aan een verkeerd project werkt
Externe CTQMethodes
Data beschikbaar– Correlatie diagram
– Pareto Chart
– CTQ Tree
Geen Data beschikbaar– SIPOC 
– Process mapping 
– KTO 

Project en de 30 stappen (DMAIC)

Project

Binnen Six Sigma zal een project altijd via het DMAIC methodiek worden aangepakt, deze is uiteraard zeer uitgebreid aan tools die je kan gebruiken binnen je project. Welke tools je gebruikt ligt aan het project die je miet gaan verbeteren en de ervaring die je hebt als Belt verbeteraar.

Bovenstaand plaatje geeft aan welke tools je kan gebruiken in het Engels, ik zal niet alle mogelijkheden bespreken maar er springt er een uit die vaak genoemd en binnen organisaties vaak onderschat worden, ergo…. zelf genegeerd wordt: Tollgate….

Binnen DMAIC is er na elke fase een Tollgate, de Tollgate is meestal een persoon en soms meerdere (team van personen) die uiteindelijk de beslissing neemt of de volgende fase aan aangevangen kan worden. Dit is belangrijk, als je dit niet gerespecteerd wordt zal de kans zijn dat er iets over het hoofd gezien wordt aanzienlijk groter is dan dat deze wel mee genomen wordt. De Tollgate is eigenlijk de Stakeholder (andere naam) van het proces binnen een organisatie die verbeterd moet worden