Trivial Many vs Vital Few

Trivial Many vs Vital Few

Trivial Many versus de Vital Few, ook wel de theorie van de potentiële X’en genoemd, de vraag is welke X’en zijn nu de Vital Few en die van significantie zijn en wat zijn haar relevante factoren op de Y, wat het eindresultaat is van een of meerder X’en. Dit is ook weer van invloed voor beschrijving binnen de CTQ binnen de Define fase van het DMAIC model.

In aanvang zijn en vele X’en die in het onderzoek naar voren komen, de ‘Trivial Many’genaamd. Deze moeten gefilterd moeten worden op hun werkelijke waarde, welke X doet er toe en welke niet. Deze hoeveelheid X’en reduceert naarmate je aan het project werkt met het uiteindelijk doel deze te beperken tot de ‘Vital Few’ die als enkele X’en overblijven en in de Analyse fase verder onderzocht moeten worden.

Trivial Many vs Vital Few

Transferfunctie Y en X’en

Het doel is de transferfunctie te vinden, deze berekent en beschrijft het volgende;

 • Wat is de mate van significantie en relevante factoren die invloed hebben op de proces-output
 • En wat, hoe en hoeveel hiermee om het proces te verbeteren.

De formule die gehanteerd wordt is als volgt; 
Y = f (X
1, X2, X3, X4, …, Xn) / R-Square ≥ 80% 

Type invloedsfactoren

Stuur variabelen (control)Controleerbaar en beheersbaar, kunnen gewijzigd worden om de CTQ te verbeteren
Ruis variabelen (nuisance)Ongewild en niet-beheersbare bronnen, out of scope om te veranderen of zijn continue of discrete variabelen die gecompenseerd moeten worden.
Verstoringen (disturbances)Zijn de Outliers, dus speciale gebeurtenissen en niet gewenst en / of representatief van de dagelijkse performance van het proces.

Identificeren van de invloedsfactoren

 • Zoek naar alle mogelijke potentiële factoren die van invloed zijn (Trivial Many X’en op de Y, de output van het proces).
 • Belangrijk hier is;
  1. Wees creatief
  2. Wees niet te kritisch
  3. Doe geen aannames
  4. Bekijk het vanuit meerderde hoeken en onderzoek alle mogelijkheden
  5. Zoek en gebruik meerder verschillende technieken binnen het onderzoek
  6. Wees een speurneus

Lijst met de potentiële X’en

Maak de lijst met alle mogelijke X’en die getest moeten worden op relevantie, significantie en eventuele invloedsfactoren matrix;

 • De potentiële X: Naam en beschrijving
 • Type variabele
  1. Stuur (Control)
  2. Ruis (Nuisance)
  3. Verstoringen (Disturbances)
 • Data type
 • Gevolg op de Y

Vital few vs Trivial many en Pareto’s 80-20 regel

Trek nog geen conclusies, dat komt pas later. De bedoeling is dat de lijst met de potentiële X’en gefilterd wordt die echt van invloed zijn op de uiteindelijk Y.

De theorie van Trivial Many vs Vital Few kom je ook weer tegen in de 80/20 regel van Pareto. Een link naar de theorie van de Vital few vs Trivial many en de 80-20 regel van Pareto vind je op de pagina van ‘adjustintime‘.

DMAIC en Vital few vs Trivial many

Het het moment dat er een beeld is gevormd van mogelijke oorzaken (de X’en), is ook het moment welke van de oorzaken het meest waarschijnlijke is. Bij een of meerder keuzes is het moment om de oorzaken aan te pakken. Nu komt het DMAIC model goed van pas. Elk oorzaak kan binnen dit model mogelijk geplaatst worden.

 • Definieer de oorzaak nauwkeurig (definiëren (Define))
 • Meet de oorzaak meer in detail of verzamel meer gegevens (meten (Measure))
 • Analyseer de oorzaak in detail en test dat in praktijk (analyseren (Analyze))
 • Kijk hoe je kan verbeteren (verbeteren (Improve))
 • Controleer de uitgevoerde verbetering (controle (Control))

Na analyse van de oorzaak komen de details naar voren en aan de hand van een brainstormsessie(s) waarbij meerdere mensen bij elkaar komen om oorzaken, suggesties om oplossingen met elkaar te bedenken. Belangrijk hierbij is dat bij Lean Six Sigma iedere deelnemer van de brainstormsessie de vrijheid heeft te spreken en zich laat inspireren door anderen.

Kortom kan de theorie van Vital few vs Trivial many samen met de 80/20 regel van ‘Pareto’ gebruikt worden. DMAIC geeft je de handvat om je verbeter traject verder te operationaliseren.