Excel

Validiteit, Resolutie, BIAS, Lineariteit en Stabiliteit

Een kort overzicht van de verschillen van Validiteit, Resolutie, BIAS, Lineariteit en Stabiliteit worden in dit artikel gegeven, het is nog niet compleet…

Bij het opzetten van een meting, of het meetplan kan tijden het vergaren van data meetfouten voorkomen. Kennis van de verschillende meetfouten zorgt ervoor dat deze beperkt blijven waardoor je uiteindelijke interpretatie van het data onderzoek nauwkeurig als mogelijk is. Er zijn 5 groepen van meetfouten als volgt;

 • Validiteit: De verkeerde Y meten
 • Resolutie: Het vermogen om nauwkeurig te meten
 • BIAS: Systematische fouten
 • Lineariteit: Meetfouten veranderen voor de verschillende Y’s
 • Stabiliteit: Fouten variëren in de tijd

Validiteit: De verkeerde Y meten

Het meten van de Y moet representatief zijn voor het proces, let daarbij op bijvoorbeeld; 

 • Kalenderdagen versus werkdagen binnen een contract
 • Afhandeltijd versus wachttijd die klanten ervaren
 • Velden in een scherm die gebruikt worden voor een Respons worden gebruikt als een opmerking

Resolutie: Het vermogen om nauwkeurig te meten

Is het meetinstrument zodanig goed om de kleinste waardes te meten? 

 • Tijd meten van een afstand van 1 km met een klok (minuten) of een stopwatch die op de 100 ste seconden nauwkeurig is…
 • Vragen oplossen gemeten in minuten terwijl het gemiddelde niet langer duurt in 3 minuten…
 • Een afstand meten tussen 2 steden in micrometers…

(het meetsysteem moet overeenkomen met de USL en de LSL van Y) 

BIAS
BIAS

BIAS: Systematische fouten

Systematische afwijkingen in het meetsysteem 

 • Temperatuurmeter geeft 5 graden te veel aan
 • Wachttijd in de klok wijkt af van de werkelijke tijd

(het meetinstrument geeft telkens dezelfde fout die gebruikt wordt in het systeem of procedure) 

Lineariteit: Meetfouten veranderen voor de verschillende Y’s

 • Afwijkingen in het meten, je meet telkens een gewicht en deze wijkt af maar nooit met dezelfde afwijking(en)
 • Telfouten vermeerderd naarmate er vaker geteld wordt

(als de grootte verandert van Y, verandert de grootte van de meetfout ook) 

Stabiliteit: Fouten variëren in de tijd

Afwijkingen in de tijd gemeten in het meetsysteem

 • Slijtage bijvoorbeeld van een fietssleutel
 • Kalibratie, een weegschaal weegt na jaren niet het juiste gewicht

(meetsystemen wijken af in de tijd)