USL en de LSL

USL en de LSL

USL staat voor Upper Specification Limits en de LSL voor Lower Specification Limits, beide termen kom binnen 6 Sigma vaak voor. Kennis hierover is van belang bij onder meer het begrijpen van de klantwensen, het Operationaliseren van een verbeterproject.

Het is dus een belangrijk onderdeel van Lean 6 Sigma. Procescontrole, ofwel statistische procescontrole, afgekort SPC. Goede procescontrole is van belang, als een proces niet wordt beheerst kan het tot uitval van productie leiden, dit omdat producten niet allemaal voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen binnen 6 Sigma. Daarnaast zal er ook verlies aan productietijd ontstaan (Lean !)

Er wordt ook wel eens de UCL en LCL genoemd, dit zijn de Control Limits die binnen een proces benoemd kunnen worden. Alhoewel deze vaak bij elkaar horen moeten zij wel degelijk van elkaar gescheiden beoordeeld worden.

Het zijn Specificaties limieten

6 Sigma
Procesprestaties

De Definitie kan als volgt omschreven worden;

 • Er zijn grenzen die een acceptabele prestatie definiëren voor een proces met een boven- en ondergrens, ook wel procesprestaties genoemd.
 • De specificatie limieten zijn;
  • USL= Upper Specification Limit
  • LSL= Lower Specification Limit
 • De USL en de LSL zijn een weergave van de klantvereisten, de kritische klanteisen.
 • Er zijn ook natuurlijke barrières de Upper en Lower Boundaries genaamd, deze zijn belangrijk voor verder analyse en vormen de natuurlijke begrenzing binnen een proces aan.

Performance gerelateerd specificatie limieten zijn dus de kritische klanteisen; 

 • USL= Upper Specification Limit
 • LSL= Lower Specification Limit

Als de USL bepaalt is, dan is het niet nodig om de UB te bepalen.

Bij het beoordelen van de procesprestaties is het een goede zaak om eerst te kijken naar hoe stabiel een proces is, hiervoor kan je een regelkaart (control chart) gebruiken voor het beoordelen van wel of niet een stabiel proces. Je vergelijkt de procesprestaties met de vooraf bepaalde grenzen. Je beoordeeld dus hoe goed het proces stabiel is, je vergelijkt je de procesprestaties met de specificatie limieten – zoals de USL en LSL – die behoren bij de kritieke klanteisen (CTQ’s). Een proces is pas goed als het voldoet aan de specificaties die je van de klant hebt gekregen.

Vergelijken is meten, en meten is weten

Het vergelijken tussen procesprestaties en specificatie limieten geeft je kengetallen, de zogenaamde procescapabiliteit indices ook wel Benchmarks genoemd en geven aan in welke mate het productieproces acceptabel is binnen de gegeven specificatiegrenzen.

USL en de LSL
Duidelijke USL en LSL zichtbaar

Er zijn twee varianten van procescapabiliteit indices;

 • indices die aangeven wat de potentiële procescapabiliteit is, vooral voor eigen gebruik
 • indices die aangeven wat de feitelijke procescapabiliteit is, en dus vooral van belang zijn voor de klant.

De essentie van alle procescapabiliteit indices is dat de je de feitelijke procesprestaties ‘confronteert’ met de specificatielimiet(en) die horen bij de kritische klant eisen (CTQ’s). Concreet kijk je hoe de (normale) verdeling van de procesprestaties zich verhoudt tot de USL en/of LSL.