tukey's quick test

Tukey’s quick test

Tukey’s range test, ook wel de Tukey (Quick Test) methode, Tukey’s honest significance test, Tukey’s HSD (Honestly Significant Difference) test genoemd. Deze test heeft een beoordelingstabel (% Confidence tabel) als hieronder, het uit resultaat van de telling geeft dan vervolgens een percentage van de hoogte van de Confidence aan. Het is ‘statistiek’ binnen Lean 6 Sigma in zijn meest eenvoudigste vorm en kan veel gevallen best handig zijn om toe te passen. Je kan dit eenvoudig toepassen met gebruik van Excel, Minitab is dus niet nodig en het geeft je een prima inzicht van je test.

De uitkomst van deze test geeft een cijfer af, dit cijfer kan dan in onderstaande tabel afgelezen worden wat het percentage is van de Confidence van de test.

Tukey’s quick en de % Confidence tabel

Total End Count % Confidence in deciding avarages are different
6 or more90%
7 or more95%
10 or more99%
Tukey’s confidence table

Tukey’s quick test voorwaarden

  • De Sample sizes moeten ongeveer hetzelfde zijn (ratio < 4:3)
  • De Samples mogen niet gepaard zijn
  • Beide Samples moeten minimaal 5 data punten bevatten
  • De Sampel hoeft niet Normaal verdeeld te zijn
  • Een Sample mag geen dezelfde laagste en en hoogste waarde hebben dan de andere Sample

Een voorbeeld in Excel;

Een organisatie geeft 2 groepen op verschillende wijze les, de eerste groep is klassikaal en de tweede groep is alleen op basis van e-learning. De vraag is met welk % Confidence heeft de eerste groep een betere resultaat behaald dan de tweede groep? 

De berekening is als volgt, zie de sheet als voorbeeld;

Voorbeeld Tukey’s quick test
  1. In de eerste kolom (Classroom) van de waardes gemeten van 88 tot en met 93 worden bij elkaar geteld. Dat is dus: 4
  2. De waarde van 1 die bij de 84ste meting (Classroom) is verkregen dient gedeeld te worden door 2 (2 groepen hebben de zelfde waarde). Dat is dus 0,5.
  3. De waardes van de 61ste en de 62ste meting worden bij elkaar geteld. Dat is dus 3.
  4. Alle gemeten waardes bij elkaar (4 + 0.5 + 3) is totaal 7,5.
  5. Het cijfer 7.5 is hoger dan 7 en lager dan 10 in het % Confidence tabel. Met 95 % is de Confidence betrouwbaar dat de eerste groep betere resultaten heeft behaald dan de 2de groep.

Tukey’s quick test en de conclusie

In beide groepen van een en dezelfde Green Belt training zijn de resultaten gemeten en het lijkt erop dat de groep die klassikaal de training heeft gehad, toch significant betere resultaten heeft behaald dan de groep die training via e-learning heeft gekregen. Dit met een Confidence % van 95% bij een resultaat van totaal 7,5 uitgelezen uit de ‘% Confidence tabel’.

In het boek van OPEX vindt je meer informatie op pagina 171

Tukey’s quick en Excel, hier in een artikel uitgelegd hoe Tukey’s quick test kan toepassen in Excel