Excel

Tukey’s quick test in Excel

De theorie van Tukey’s quick test is terug te vinden op de volgende link. Omdat in Excel deze goed te maken is volgt hier een korte instructie. We gebruiken dezelfde data-set uit de theorie zoals in onderstaande sheet is weergegeven;

Voorbeeld Tukey’s quick test

De Excel sheet vindt je hier:

Tukey’s quick test uitgelegd

De uitkomst van deze berekening levert een cijfer, deze vergelijk je dan met de % Confidence table.

  1. In de eerste kolom (Classroom) van de waardes gemeten van 88 tot en met 93 worden bij elkaar geteld. Dat is dus: 4
  2. De waarde van 1 die bij de 84ste meting (Classroom) is verkregen dient gedeeld te worden door 2 (2 groepen hebben de zelfde waarde). Dat is dus 0,5.
  3. De waardes van de 61ste en de 62ste meting worden bij elkaar geteld. Dat is dus 3.
  4. Alle gemeten waardes bij elkaar (4 + 0.5 + 3) is totaal 7,5.
  5. Het cijfer 7.5 is hoger dan 7 en lager dan 10 in het % Confidence tabel. Met 95 % is de Confidence betrouwbaar dat de eerste groep betere resultaten heeft behaald dan de 2de groep.
Total End Count % Confidence in deciding avarages are different
6 or more90%
7 or more95%
10 or more99%
Tukey’s confidence table

In het voorbeeld kom je uit op betrouwbaarheids-percentage van 95% Confidence uitkomt dat de verschillen tussen Classroom en E-learning vrijwel gelijk opgaan en betrouwbaar genoemd kunnen worden. Simpel maar redelijk doelmatig en betrouwbaar kan deze Tukey’s quick test toegepast worden in meerdere varianten. Geen Minitab nodig!