Takt time, Lead time en Cycle time

Takt time is het tempo waarin de klant de producten uit het proces ontvangen. Het woord Takt komt vanuit het Duits en het betekent ‘maat of ritme’ ook wel de de ‘heartbeat’ van een proces genoemd. Het is het ‘ritme’ dat in de productie-straat gehaald kan (of moet) worden om te voldoen aan de klantvraag. Je kan dit berekenen door de beschikbare productietijd te delen door het aantal producten dat de klant vraagt (in dezelfde tijdsperiode).

Takt time, Lead time en Cycle time
Takt time

Wanneer we als tijdsspanne een dag nemen, dan is de beschikbare productietijd het aantal uren gerekend dat een medewerker betaald wordt, bijvoorbeeld een FTE werkt 8 uur – 30 min lunchpauze = 7,5 uur is echte productie tijd. Afhankelijk van de aantal medewerkers in de productie-lijn kan dus een beschikbare productie-tijd berekent worden. Als je nu ook de tijd weet dat elk product nodig heeft om als eind-product te geproduceerd te krijgen kan de Takt time berekent worden.

De takt time dient dus als een richtsnoer voor het indelen van taken. Elke activiteit in het proces kan worden toebedeeld aan een pakket van een totale taak. Let op dat als een of meerdere taken gewijzigd worden de Takt tijd hier mee dus ook kan veranderen.

Takt time en VSM

Bij het ontwerpen van een Value Stream Map (VSM) wordt rekening gehouden met Takt time zodat het totale proces gepland kan worden. Een kleine buffer in bouwen is noodzakelijk voor eventuele afwijkingen van de cyclus tijd, deze wordt deze herberekent ergens tussen 92-95% van Takt gezet. De Cyclus tijd dient niet verward te worden met de Proces Time (PT). (procestijd die een product op een werkstation doorbrengt)

Cycle time

Cycle time (CT) is de doorlooptijd vanaf het begin tot het eind van een proces of subproces. Deze Cycle time gaat samen met de Lead time, het plaatje geeft goed aan wat de verschillen zijn. Een Cycle time kan binnen binnen een Lead time meerder keren voorkomen, vaak betreft het hier dan om subprocessen of prodcuten.

Lead time

Tot slot wordt binnen Lean vaak gesproken over Lead Time (LT). Dit is de totale procestijd van de productielijn (de procestijden van opvolgende stappen bij elkaar opgeteld) plus alle wachttijden van producten in het proces.

Lead time
Lead time vs Cycle time

Lean onderscheid zich door methodisch zich te focussen op tijd. Binnen tools als Value Stream MappingYamazumi of Heijunka worden tijden gebruikt om berekeningen te maken die op een of andere wijze met elkaar verbonden zijn. Er zijn trouwens 3 verschillende Takt times te benoemen te weten;

  • Maximum Allowable Cycle time
  • Designed Cycle time
  • Actual Cycle time

Maximum Allowable Cycle time

Maximaal toegestane Cyclus tijd) op 92-95% van Takt gezet. Dus hoe lager de Takt time is, de groter de buffer moet te zijn. Deze doelstelling van de productielijn, de ‘Maximum Allowable Cycle Time’ bepaalt het tempo van de productielijn en is dus bepalend om de klantvraag te kunnen bedienen.

Designed Cycle time

De Cycle time van een proces is zoals hij is ontworpen, ga ervan uit dat er geen vertragingen of defecten optreden tijdens het proces. Als dat wel zo is dan zal de Cycle time herberekend moeten worden.

Actual Cycle time

Is de daadwerkelijke cyclus time en is het gemeten tempo waarin producten in de praktijk van de productielijn komen.

Er is ook het begrip ‘Doorlooptijd’. In de doorlooptijd zitten alle stappen die nodig zijn om de gevraagde producten te kunnen produceren. Wanneer de klant de order plaatst dan moeten er materialen worden besteld en machines en personeel worden ingepland. Vervolgens zal het product moeten worden geproduceerd.  Dus vanaf het bestellen (start tijdstip) tot aan het leveren van het product / dienst (stop tijdstip) noemen we de ‘Doorlooptijd’.

Een leuke video die de verschillen visueel uitgelegd vindt je hieronder.

Er zijn wel een paar aantekeningen te maken bij het vaststellen van de Takt-time;

  • Een lagere Takt-time leid tot een hogere productie, een hogere productie kan leiden tot een mindere kwaliteit van het geproduceerde
  • Een hogere Takt-time kan weer leiden tot een lagere productie, dit kan weer een beter product opleveren

Kortom, het uitrekenen van de Takt-time is een goede manier om een beter inzicht te krijgen wat de mogelijkheden zijn in de te halen productie eenheden, let wel op dat er ook niet wenselijke consequenties zijn zoals overbelasting op machines, stress bij het personeel of een lagere omzet met de gepaarde verliezen in de uiteindelijk winsten van de organisatie.

De Takt time dient in balans te zijn tussen machines en de mensen die deze bedienen en wat er in alle redelijkheid gehaald kan worden, niet wat je zou vinden dat haalbaar zou moeten zijn. Haal elke wens van de persoonlijke doelstellingen van wie dan ook uit de Takt time, dit levert uiteindelijk een disbalans op met eerdere genoemde overbelasting en stress bij het personeel op.