Scatter plot

Scatter plot

Wanneer je een onderzoek doet voor het bepalen van de relatie tussen twee verschillende factoren is de Scatter plot de eerste tool voor het analyseren in een grafische weergave. De Scatter plot tool geeft grafisch weer of er wel of geen relatie is tussen twee factoren. De relatie ziet er uit als een duidelijke trend (clear trend), patroon (patron within the data-points) of een willekeurige variatie (random).

OPEX pag.: 145
Minitab  : Graph > Scatterplot
File     : Correlation.mpj
scatter plot
Example         : Een Project zoekt naar een relatie tussen het beantwoorden van Calls van een Call Centre, er zijn 80 shifts. De gemiddelde tijd (call answer) is gemeten gelijk met de aantal beschikbare medewerkers in een shift.

Cause and Effect: Answer Time (Average) (secs) & Number of Personnel

Data Types      : Works with Continuous and Count data (Continuous data=Answer Time & Count data=Number of Personnel)

Next Step(s)    : In geval als de Scatter Plot geen duidelijk inzicht geeft kan er met de Correlation (OPEX Pag.195) of kan met de Regression techniek (OPEX pag.197) het onderzoek vervolgd worden
scatter plot
Interpreting the Results;
Wees altijd voorzichtig in het trekken van conclusies dat er sprake is van een directe "Cause and Effect' relatie. 
In dit geval lijkt er een rationele verband te zijn tussen het inzetten van meer personeel en de benodigde tijd die nodig is om de vragen te beantwoorden. De vragen worden sneller maar ook meer vragen worden beantwoordt wanneer extra personeel ingezet wordt.
scatter plot
scatter plot
scatter plot