Root Cause Analyses

Root Cause Analyses

De Root Cause Analyses komt uit de wetenschap en techniek en is analyse om de hoofdoorzaak van een probleem te vinden, deze methode wordt gebruikt voor het identificeren van een of meerdere hoofdoorzaken van fouten of problemen.

Root Cause Analysis, wat is het nu?

De Root Cause Analyses is eigenlijk een framework of kapstok, het helpt om objectiever een klacht, kwaliteitsprobleem of incident te onderzoeken. De methode stimuleert ook naar methodologisch zoeken naar oorzaken en het bedenken van oplossingen ter voorkoming van herhaling. Het gaat dus om wat de oorzaak is, en voor niet wie de oorzaak is.

Elk incident, kwaliteitsprobleem of klacht is meestal een symptoom van dieper liggende oorzaken (root causes) in de organisatie. Het zit verborgen in de manier van werken of de hulpmiddelen. Root Cause Analysis helpt om de opbouw van een klacht, probleem of incident te visualiseren bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Ishikawa fishbone en zoekt uiteindelijk het verband met de basisoorzaken of root causes aantoonbaar te maken. Binnen Six Sigma noemen wij het zoeken naar de basisoorzaken ook wel de potentiële X. Ook het gebruik maken van vraagtechnieken bij het zoeken en vaststellen van mogelijk oorzaken komt de 5 Why methode goed van toepassing.

Fishbone-diagram

Hoe Root Cause Analysis gebruiken?

Enkele punten bij het gebruiken van de Root Cause Analyses zijn;

  • Zoek naar de juiste onderliggende oorzaken en zorg voor structurele oplossingen.
  • Zoek naar de wat en waarom iets fout gaat, niet wie de fout maakt. Je gaat er van uit dat hetzelfde niet weer mis mag gaan met andere personen in de hoofdrol. Zoek geen schuldigen.
  • Gebruik de methodiek om structuur te brengen bij het onderzoek en maak elk probleem transparant en inzichtelijk met de oorzaken visueel.
  • Je wilt als Team de noodzaak overtuigen bijvoorbeeld de beslissers. te overtuigen. Het gaat om bewijs te leveren dat eenduidig is en voor iedereen te begrijpen.
  • Niet elk probleem heeft kostbare oplossingen. Maar niets doen kan zo maar tot verlies leiden. De intensiteit van een probleemanalyse past zich aan bij de omvang van het probleem. Wees flexibel in aanpak en de samenstelling van het Team die het probleem moeten oplossen.
  • Root Cause Analysis kan worden toegepast bij veiligheidsincidenten, klachten of bij kwaliteitsproblemen in producten, machines, procesinstallaties, software en projecten.

Root Cause Analysis is een hulpmiddel voor elke lerende organisatie (continu verbeteren). De methode kan gebruikt worden voor het analyseren van incidenten, klachten en kwaliteitsproblemen.