RACI, RASCI & CAIRO

Het RACI model, ook wel ‘RACI Matrix’ genoemd, wordt gebruikt om rollen en de verantwoordelijkheden van personen, of de lijnwerkzaamheden die betrokken zijn binnen een project, weer te geven in een matrix . De meest gebruikte matrix is de RACI matrix, maar er zijn ook andere varianten die hier onder worden omschreven. In het algemeen verschillen deze niet veel met elkaar in betekenis, de ene werkt voor een bepaalde organisatie wat prettiger dan de ander.

RACI, RASCI & CAIRO

RACI, RASCI & CAIRO, de drie modellen in de praktijk

 • RACI
 • RASCI
 • CAIRO


Elk letter binnen het woord geeft de betekenis aan, deze betekenis dien verder in een matrix uitgewerkt te worden; 

 • Responsible: Verantwoordelijk, degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die accountable is.
 • Accountable: Eindverantwoordelijk, degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is en goedkeuring geeft aan het resultaat. Als het erom gaat, moet hij/zij het eindoordeel kunnen vellen, vetorecht hebben. Er is slechts één persoon Accountable.
 • Supportive: Ondersteunend, deze persoon is ondersteunend voor het resultaat. Rol lijkt veel op de C-rol.
 • Consulted: Geraadpleegd, deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat, hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties (verplicht) geraadpleegd. Dit is tweerichtingscommunicatie. Als RACI gebruikt wordt, is C gelijk aan S.
 • Informed: Geïnformeerd, iemand die geïnformeerd wordt over de beslissingen, over de voortgang, bereikte resultaten enz. Dit is eenrichtingscommunicatie.
 • Out of the Loop: Optioneel kan ook de O gebruikt worden, deze wordt in de term CAIRO gebruikt.

RACI, RASCI & CAIRO in de organisaties

Binnen verschillende organisaties worden de matrixen op verschillende wijzes toegepast. Soms wordt de R van Responsible en/of de A van Active gebruikt om de verantwoordelijke (R) en/of uitvoerende (A) en vast gelegd.

Soms wordt de S voor Sign-off gebruikt om aan te geven dat er iemand verantwoordelijk is gesteld om het proces goed te keuren. In elke situatie kan de verantwoordelijkheid verdeeld worden over meerdere personen. Van belang is om de uitleg van een matrix helder en duidelijk te krijgen binnen elke organisatie.

De Nederlandse aanduiding is de VERI-Matrix wat staat voor;

 • Verantwoordelijk
 • Eindverantwoordelijk
 • Raadplegen
 • Informeren.

RACI, RASCI & CAIRO zal vaak terug komen in bijvoorbeeld het Operationaliseren van een probleem stelling of kan ook op een KANBAN bord gezet worden. De verantwoordelijken zijn dan bij het bespreken van een Verbeter Project direct en duidelijk zichtbaar. Omdat dit soort matrixen niet dagelijks verandert is het beschikbaar maken van deze matrix handig om ‘up to date’ te houden en bij je besprekingen te raadplegen wanneer nodig.

Wil je meer weten over deze veel gebruikte matrixen? Ga dan eens naar deze website.