QA en QC – het verschil

QA betekent Quality Assurance) en QC is Quality Control. Beide hebben uiteraard met kwaliteit te maken maar beide hebben andere uitgangspunten en doelen. In het kort zijn ze te omschrijven als volgt;

  • QC vindt plaats voordat het product uw bereik / rechtsgebied verlaat, of voordat het uw klant bereikt, om ervoor te zorgen dat de goederen of diensten nauwkeurig en van hoge kwaliteit zijn.
  • QA gebeurt achteraf, wat betekent dat uw klant de goederen of diensten mogelijk al heeft ontvangen tegen de tijd dat u controleert of het gevolgde proces om de taak te voltooien correct is uitgevoerd.

QC versus QA

QA versus Qc

Eerst even wat uitleg over kwaliteit en de termen die gebruikt worden in dit artikel. Duidelijk moet zijn dat er twee verschillende gerichte processen te onderscheiden zijn te weten;

Kwaliteitsborging is procesgericht en

Kwaliteitscontrole is productgericht

De reden waarom deze termen zo worden gedefinieerd, is omdat ze oorspronkelijk werden geïmplementeerd in de maakindustrie, waar je feitelijk fysieke en tastbare producten hebt. Dus als ze zeggen: “Kwaliteitscontrole is productgericht” betekent dit dat u het daadwerkelijke fysieke product geïnspecteerd wordt, en dat zal gecontroleerd worden terwijl het product nog in handen is.

In QC is het doel defectdetectie, voordat het wordt verzonden voor levering aan de klant. Evenzo, als ze zeggen dat “Kwaliteitsborging procesgericht is”, betekent dit dat u het proces moet inspecteren op de manier waarop het product is vervaardigd, meestal door middel van audits, checklists en tests.

Bij QA is het doel defectpreventie, om ervoor te zorgen dat fouten niet meer voorkomen Waar het verwarrend is, is meestal in de dienstensector, waar u het proces en soms zelfs het ‘product’ niet echt kunt ‘zien’. Daarom zijn visueel beheer, dashboards en proceskaarten erg belangrijk in de dienstensector, aangezien deze dienen als visuele representaties van deze ‘onzichtbare’ processen.

Wat is beter: QA of QC?

Deze vraag hangt echt af van proces tot proces en ook van bedrijfstak tot branche of organisatie. Maar over het algemeen is kwaliteitscontrole typisch een vorm van afval – herbewerking. En het implementeren van QC om kwaliteitsproblemen op te lossen, is het meestal slechts een pleisteroplossing.

QA, aan de andere kant, kan enorm worden verminderd of zelfs geëlimineerd worden als je je proces zo perfectioneert dat je alles hebt geëlimineerd dat defecten veroorzaakt, zoals door Poka-Yoke of foutbestendigheid, of door automatisering.

Aanvullende info is hier te vinden