profit = revenu - cost

Profit = Revenue – Cost

Profit = Revenue – Cost binnen een wereld van verbeteren, binnen het Continuous Improvement model liggen de meeste kansen vrijwel altijd bij het reduceren van kosten. Kosten zijn goed uit te drukken in cijfers, geld dus… Alhoewel niet geheel waar gaat dit artikel over wat kosten (cost) nu zijn en dat hoeft niet altijd in geld uitgedrukt te worden.

De formule om winst (profit) te omschrijven is eigenlijk simpel;

Profit = Revenue – Cost

Simpel gezegd, als je het over kosten hebt, dan heb je het ook over omzet (revenue). De andere helft van het verhaal dus. Het reduceren van kosten heeft ook zo zijn limieten, ongebreideld kosten besparen tot nul zal niet mogelijk zijn. Kosten zijn er altijd, wel wil je dat de kosten effectief zijn en dat er dus geen sprake is van bijvoorbeeld waste.

Tegenover het reduceren van kosten staat het verbeteren (improving revenue) van omzet en dat is virtueel gezien ongelimiteerd. De business kan altijd meer omzet genereren maar tegen welke kwaliteit?

cost

Phil Crosby

The cost of quality is the expence of doing things wrong.


Het Continuous Improvement model biedt zeker kansen, de juiste wijze van vertalen en het implementeren naar het model van ‘Profit = Revenu – Cost‘ helpt daarbij binnen de onderneming.

Profit en Increase Revenue

Een goede manier om meer omzet te maken en dit te bewerkstelligen is de ‘3 Ways to increase Revenue‘ van Jay Abraham.

Cost
Jay Abraham.

3 Ways to Increase Revenue

  1. Laten toenemen van het aantal klanten
  2. Laten toenemen van de verkoopprijs per product/dienst
  3. Laten toenemen van de aantal keren dat er verkocht wordt

Bovenstaande klinkt eenvoudig, en in zekere zin is dit het ook. In ieder geval is deze regel ‘strategisch’ en kan in elke onderneming toe gepast worden omzet te laten toenemen.