Scatter plot

Multi Vari Chart

Multi-Vari Charts zijn geschikt om initieel naar de data te kijken die gestratificeerd zijn in verschillende factoren. Met de Box plot en de Individual Value plot kan dan meer naar de specifieke details gekeken worden. 

Multi Vari Chart en het doel

Het doel is van deze Multi-vari chart test is als volgt;

Een relatie tussen een continue variabele (Y) en discrete variabele(n) (X) visualiseren

Multi-Vari Charts geven gestratificeerd de data weer in verschillende factoren in een grafiek, je kan dan de gemiddelde zien weergegeven is subgroepen. Vaak wordt de Multi-Vari Charts gebruikt als start van een eventuele vervolg analyse om meer details naar voren te halen. 

Multi-Vari Charts, wat zoek je erin?

Multi Vari Chart
Multi Vari Chart

Mutli-vari charts en 2 belangrijke punten

  • Sample Sizes: Hoe meer de data gestratificeerd is, de kleiner zal het resultaat zijn in de subgroepen en de daarbij behorende gemiddelden.
  • Averages, not variation: Multi-Vari Charts geeft binnen elke subgroep de gemiddelde aan, maar het geeft je niet een indicatie van de variatie binnen elke subgroep.
OPEX pag.: 139
Minitab  : Stat > Quality Tools > Multi-Vari chart
File     : Courier Process.mpj