USL en de LSL

Mood’s Median Test

De Mood’s Median Test vergelijkt de medianen (ook wel centrale posities genoemd) van verschillende samples, de samples zijn Niet Normaal verdeeld en er is/zijn outliers gevonden. In statistieken is de mediane test van Mood een speciaal geval van de chi-kwadraattoets van Pearson.

De Mood’s Median Test is een niet-parametrische test die de nulhypothese toetst dat de medianen van de populaties waaruit twee of meer monsters worden getrokken identiek zijn.

Een voorbeeld:

Een ziekenhuis is een project gestart en heeft de behandelingstijden geregistreerd (in uren en achter de komma) van patiënten die behandeld worden zowel van maandag tot en met vrijdag en in de weekenden. Er is dus spraken van twee subgroepen en in de Boxplot lijkt het dat patiënten die in het weekend tijd voor de behandeling nodig hebben dan doordeweeks. Binnen het project wil men de samples valideren en de Root-cause achterhalen waarom er verschillen zijn. De sample-data is niet Normaal verdeeld (skewed) en zijn ook enkele outliers te zien in de Boxplot. 

 • De stelling is dat Hypothese H0 ongewijzigd of nauwelijks verbeterd is.
 • De Hypothese H1 is wel verbeterd.
Mini Tab: Stat > Nonparametrics > Mood's Median Test
Mood Median Test: A&E Processing time versus Time of week. 

Mood median test for A&E Processing time
Chi-Square = 3,91  DF = 1  P = 0,048

Time of             Individual 95,0% CIs
week.   N≤ N> Median Q3-Q1 ----+---------+---------+---------+--
Weekdays 20 10  2,75  2,31 (--*-------------------)
Weekends 10 15  4,25  1,75          (------*---------)
                 ----+---------+---------+---------+--
                  2,80   3,50   4,20   4,90
Overall median = 3,75

A 95,0% CI for median(Weekdays) - median(Weekends): (-2,27;-0,23)
Conclusie;
P value : 0.048
T value :
Mean   : Weekdays 2,75
     : Weekends 4,25
CI = 95%: 
H Null  : De Null-Hypothese is verworpen, er is verschil in de Median's tussen de sub-groepen
X Bar  : 

Eindconclusie: We kunnen met zekerheid stellen dat het verschil in de Median 'behandelingstijden' van de weekdagen versus het weekend significant zijn.
De Median voor de weekdagen is de procestijd minimaal 0.23 uur sneller dan de Median van het weekend. De maximale tijdspanne is zelfs 2.27 uur sneller!
OPEX pagina 177
Mini Tab: Stat > Nonparametrics > Mood's Median Test
Select button: 
Let op!: De data voor Mood's Median test moet gestacked zijn binnen Minitab. De eerste kolom met de tijden en een tweede kolom met de Factor-code
    : Binnen deze test zijn er geen grafische options beschikbaar
Moods Median Test – een voorbeeld