Probability Plot

Matrix plot

Matrix plots genereert een matrix van verschillende kolommen van data, de verschillende correlaties zijn dan wel of niet zichtbaar en kunnen vanuit de matrix verder worden onderzocht. Dit kan handig zijn als er meerdere sample-data beschikbaar is en je inzicht wilt hebben in de verschillende combinaties van data in een Scatter Plot.

Matrix plot met relaties en spiegeling

In dit geval geeft de Matrix Plot inzicht in de verschillende relaties zoals; 

matrix plot
  • Answer Time
  • Number of Personnel
  • Incoming Calls Per Hour
  • Time Per Call

Merk wel op dat de Matrix Plot een spiegeling is, dus de links-onder plots is een afspiegeling van rechts-boven plots.

matrix plot
matrix plot


Hier een link naar aanvullende info of naar andere grafische weergave zoals de histogram.

OPEX pagina 149
Mini Tab: Graph > Matrix Plot
File  : Correlation.mpj