Kano model

Kano model

Door de klantbehoefte te bepalen met het Kano model zoek je naar de eigenschappen die voor de specifieke producten relevant zijn voor de klanten ook wel de VOC genoemd. Een aantal factoren zijn van belang binnen dit model te weten; 

Kano model
  • Dissatisfiers (zaken die ongenoegen veroorzaken)
  • Performance satisfiers (zaken die een genoegen veroorzaken)
  • Delighters (zaken die verrassen)

Het Kanomodel werd in de jaren ’80 ontwikkeld door Noriako Kano. Het model helpt je verwachtingen, prioriteiten en expliciete behoeften van klanten in kaart te brengen. Het model zet 2 indicatoren naast elkaar af. Het kijkt naar in welke mate een bepaalde klantbehoefte is ingevuld, en welke mate van tevredenheid dit met zich mee brengt voor de klant.

Bij het in kaart brengen van behoeftes kun je vervolgens onderscheid maken tussen 3 verschillende factoren. Dit zijn basisfactoren (de basic-needs, als niet aanwezig dan wordt het een Dissatisfiers), prestatiefactoren (Performance satisfiers) en wow-factoren (Delighters). 

5 Stappen van het Kano model

Kano model

Hieronder volgt een stappenplan om de factoren stap voor stap in kaart te brengen;

  1. Wat zijn de eigenschappen van het product? Denk na over de eigenschappen van uw eigen producten, kijk eventueel naar de producten van de concurrentie of brainstorm over de eigenschappen die consumenten wellicht kunnen verwachten.
  2. Welke onderscheidende eigenschappen zijn er? Geef per eigenschap aan of dit een basic-needs, Performance satisfiers, of Delighters (WOW) -factor is. Maar ook: Wat zijn de irrelevante eigenschappen in de ogen van de klant. (Voeg in dat geval een vierde categorie toe en bestempel de desbetreffende eigenschappen daarmee.)
  3. Vergelijk de aangeboden basiseigenschappen. Uw klanten verwachten dat alle basiseigenschappen aanwezig zijn. Bekijk dus goed of dit met betrekking tot uw aanbod het geval is. Zo niet, kijk dan naar eventuele verandering en wat misschien ten koste kan gaan van bepaalde prestatie eigenschappen.
  4. Creëer nieuwe overtreffende eigenschappen waardoor een consument over de streep getrokken kan worden. Wees uniek!
  5. Welke prestatie eigenschappen leveren marge op? Zoek de verschillende prestatie eigenschappen op, op basis van de inkomsten die deze kunnen opleveren en de investering die hiervoor nodig is.