Kanban

Kanban is een visueel workflow management tool dat je kan helpen om meer efficiënt te doen maar met minder tijd en stress, effectiever dus. Kanban is ook workflow creëren middels FIFO en is gebaseerd op het Just In Time (JIT) principe.

Kanban3.jpg

Het FIFO (First In First Out) systeem heeft tot doel om een flow te creëren die bijv. de schappen van een supermarkt vol houden om klanten altijd het product kunnen kopen zonder mis te grijpen.

Maar voor magazijnen in fabrieken is het weer van belang dat er een constante flow is in aanlevering van materiaal ten bate van de productie zoals bijv. van auto’s. Aan de inkoopkant zal pas de voorraad in het magazijn aangevuld moeten worden als deze voorraad bijna op, vaak wordt dan een nieuwe lading besteld al dan niet centraal aangeleverd. Dit alles is gebaseerd op het Just-In-Time principe waar het uitgangspunt is om efficiënt om te gaan met de voorraden en er uitgegaan wordt van de uiteindelijke klantvraag. Nooit teveel of te weinig. 

Kanban toen en nu 

Kanban.png

Toyota heeft na het einde van de 2de wereld oorlog het kunstje afgekeken (FIFO) van de supermarkten en dit verwerkt in een systeem wat zij nu Kanban noemen. Het uitgangspunt was dat, door de weinig middelen die men tot hun beschikking hadden in Japan vanwege herstel van 2de wereld oorlog de voorraden en de vraag meer op elkaar aan te laten sluiten. 

Wat is Kanban precies 

De Japanse term Kanban betekent: visueel en kaart. Werknemers bij Toyota gebruiken deze kaarten om de stappen in hun werk visueel te maken zodat elke werknemer altijd dezelfde werk-processen zouden volgen. Het is eigenlijk het standaardiseren van werkzaamheden per proces in de gehele productie-lijn, dit leid tot minder verspilling (waste) en een meer-waarde voor de klanten.

Mede hierdoor is dit een veel gebruikte tool binnen Lean en Six Sigma. Het maakt gebruik van de kracht van visuele informatie met behulp van kaarten (bijv. post-its) op een bord om een beeld te creëren van het werk. Dit overzicht geeft meer mogelijkheden om met elkaar te communiceren over de status en de voortgang van het werk. Kanban wordt ook steeds vaker binnen Scrum en Agile gebruikt, dit als onderdeel van Lean Management binnen technische en niet-technische organisaties. 

De 4 basis principes van Kanban 

Kanban4.jpg
  1. Visualiseer het werk: Door werkzaamheden en de work-flows visueel te maken kun je het proces observeren en analyseren. De beschikbare zoals knelpunten, wachttijden e.d. kun je ook visueel noteren. Het verbetert de communicatie en de samenwerking binnen het team.
  2. Beperk ‘Work in Progress’ (WIP): Beperk onafgemaakt werk door het product binnen een Kanban systeem te reduceren. Voorkom problemen van taken en door constant bijstellen van het productie proces.
  3. Focus op flow: Door de Work-in-Progress (WIP) tijd te reduceren en gezamenlijk regels binnen het teams op te stellen kan verder het Kanban systeem geoptimaliseerd worden door de flow te verbeteren. Flow is de kern en het constant analyseren hiervan worden problemen voorkomen.
  4. Monitoren, wijzigen en verbeteren: Een goed Kanban systeem werkt op basis van een organisatiecultuur waarin Continuous Improvement centraal staat. Door de flow, kwaliteit en de doorlooptijden te meten en analyseren zal de effectiviteit van productie binnen het team toe nemen.

Toepassing van Kanban

Kanban kan op meerdere wijze worden toegepast binnen organisaties, het doel blijft altijd hetzelfde: efficiënt (flow) produceren. Gebruik van deze kaarten is primair binnen de tool. Deze kaarten, voorzien van ‘triggers’ bijv. geven signalen wanneer een grens is bereikt met een bepaalde waarde. Het bord maakt dan gebruik onder meer van magneten, stickers of post-its die informatief zijn voor het team. Een kaart staat voor een specifiek product (of proces) maar kan op het bord specifiek gevisualiseerd worden. Het bord is meestal ingedeeld in drie kolommen: wachtend, in productie en geproduceerd. Vaak wordt er ook een elektronische versie van Kanban gebruikt, JIRA is een van de voorbeelden die in de praktijk ingezet wordt

Kanban opleidingen

Er is zelfs een opleiding te volgen, een van de opleiders is Bureau Tromp