Scatter plot

Individual Value Plot

De Individual Value Plot (IVP) worden gebruikt als de subgroup-grootte minder is dan 25. Als deze groter is dan 25 dan kan de Box-plot beter gebruikt worden.  De Individual Value plot geven bij een kleine data-sample (<25) een betere weergave dan van de distributie points en kan tevens eventuele Outliers inzichtelijk brengen. 

Individual Value Plot in Minitab

Individual Value Plots
Mini Tab:Individual Value plot
Individual Value Plots

Individual Value Plots
Individual Value Plots
Individual Value Plots
Jitter in de Individual Value Plots
Individual Value Plots

Jitter: Dat zijn de data-points tussen de rechter tot aan de linker zijde (zie printscreen: Jitter), dit is een optie die pas geselecteerd kan worden als de grafiek gecreëerd is in Minitab. Door op een van de points dubbel te klikken verschijn er een nieuwe venster (Edit Individual Symbols) met 3 tabbladen. De laatste tabblad (Identical Points) geeft de optie om Jitter te selecteren. Nadien wordt er een nieuwe grafiek getoond die de spreiding van data-points beter weergeven.

OPEX pag.: 143
Minitab  : Graph > Individual Value Plot
File     : Courier Process.mpj
Minitab  : De Brush functie kan in deze grafiek goed gebruikt worden omdat elke point een deel van de data-sample weergeeft.
Minitab  : De Individual Value Plot kan in verschillende menu optie's terug gevonden worden: Display Descriptive Statistics en de 2 Sample T-test