Excel

Pareto in Excel

Ook de theorie van Pareto is te verwerken met Excel, je hebt hiervoor geen Minitab of een ander statistisch programma voor nodig. Een voorbeeld;

De sheet is terug te vinden op de volgende link;

Het betreft hier 2 Sheets, een met een Pareto chart van alle date en een sheet met 3 charts van de individuele machines.

Het is dan ook een goed voorbeeld van het toepassen van Pareto omdat de ruwe dat eerst in een globaal overzicht in een grafiek gepresenteerd wordt.

Na een eerste onderzoek kan het zijn dat individueel nogmaals een Pareto chart gemaakt moet worden maar dan van elke machine apart, hieruit blijkt dat er dan toch weer in prestaties de machines verschillen.

Pareto geeft je een snelle analyse van je data-set, verder onderzoek is altijd nodig. Maar in dit voorbeeld is duidelijk dat voor alle machines er 2 twee verstoringen het mees optreden: de voedingsknop en de noodknop ragen regelmatig kapot.

Vervangen is dan de eerste oplossing, maar gezien de aantallen zal verder onderzoek moeten leiden naar de werkelijke oorzaak. Tenslotte zijn de defecten een terug komend probleem.

De theorie is verder hier terug te vinden op de volgende link.