Histogram

Histogram
Voorbeeld van een Histogram

Histogrammen worden ook Frequency plots genoemd waarbij bij de meeste Histogrammen ook nog een ‘distributie curve’ bij kan worden weergegeven. Een Histogram gecombineerd met een Time-serie plot zijn de 2 meest krachtige en gebruikte tools binnen Six Sigma voor een grafische weergave van data (samples).

Histogram is een frequentieverdeling

Een histogram of kolommendiagram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van in klassen gegroepeerde data, afkomstig uit een continue kansverdeling. Dit diagram toont kolommen met oppervlakte ter grootte van de (relatieve) frequenties opgericht boven de klassen. Een histogram geeft een beeld van de kansdichtheid waaruit de data afkomstig zijn. Een histogram is de tegenhanger van een staafdiagram bij discrete verdelingen.

klassenfrequentieklassenbreedtefrequentiedichtheid
110-115250.4
115-120350.6
120-125450.8
125-130551.0
130-135450.8
135-140350.6
140-145250.4
Totaal Frequentie23
Voorbeeld: Tabel van een frequentieverdeling

Histogram in Minitab

In Minitab zijn er meerdere opties om een histogram te maken met een ‘distribution curve’ te weten; 

 • Simple (geen curve)
 • With Fit (met curve)
 • With Groups (geen curve)
 • With Fit and Groups (met curve)

Histogram en Skewed data


Als de data punten in een Histogram gemiddeld is is een goede indicatie dat het gemiddelde en de mediaan vlak bij elkaar zullen liggen, een eventuele test die gebruikt kan worden is de T-test om de data verder te analyseren.

In het voorbeeld van ‘Left and Right Skewed’ is de Histogram geen spiegeling van de data set, dus niet symmetrisch verdeeld. In dat geval zal de mediaan niet bij het gemiddelde liggen en verder onderzoek zal nodig zijn. 

In ieder geval is de stelregel bij een Skewed data Histogram; 

 • Als de data naar links Skewed is: Dat betekent over het algemeen dat het gemiddelde lager dan de mediaan in waarde is.
 • Als de data naar rechts Skewed is: Dat betekent over het algemeen dat het gemiddelde hoger dan de mediaan in waarde is.
Histogram
Voorbeeld links en rechts Skewed.

Histogram en Span in – een beetje of veel

In een Histogram kun je per staaf (bin) de data waardes terug vinden, je kan niet de specifieke waardes vinden maar wel bij benadering. In de printscreen zie je in het groene staaf (bin) de waarde aan de linker en de rechter zijde, respectievelijk 60.6 en 61.0. De spreiding in alle Bins zijn redelijk zichtbaar… Is er een beetje variatie of juiste veel? En vaak is juiste kennis over de spreiding binnen de data van belang bij je onderzoek…

Histogram

Histogram en Outliers

Outliers kunnen extreem zijn, ver weg van links of rechts en niet in de buurt van andere data-punten. Het is ongewoon en het kan zijn dat de data punten een fout bevat in de data-set of het is gewoon niet interessant. In ieder geval dient het onderzocht te worden wat deze Outliers zijn en / of wat de oorzaak is van deze en vastgesteld worden wat de importantie eventueel is. Dit omdat er vragen gesteld kunnen worden bij een presentatie en je deze goed wilt beantwoorden en waar nodig kunt uitleggen of het voor het verdere onderzoek actie nodig is of niet.

Histogram
Histogram met rechts een Outlier(s)

In een staafdiagram staan de staven meestal los van elkaar. Het heeft geen verdere toegevoegde waarde behalve dat sommige het er visueel beter uit vinden zien.

Let altijd goed op de schaalverdeling op de verticale as. Als er twee staafdiagrammen zijn met dezelfde data gemaakt maar bij de ene grafiek is meer ruimte gemaakt tussen de staven fan lijken de verschillen in de andere staafdiagram veel groter.

Histogram en andere vormen

Andere vormen van het staafdiagram zijn:

 • met horizontale staven in plaats van verticale
 • het beelddiagram
 • relatief staafdiagram, de staven zijn relatief (meestal het percentage)
 • het stapeldiagram, meestal met relatieve gegevens

OPEX Handboek

In het OPEX handboek (editie 6 voor Minitab 19) is voor 6 Sigma aanvullende informatie en uitleg terug te vinden over het gebruik van Histogrammen met een voorbeeld.

 • Handboek OPEX pag.: 123
 • Minitab  : Graph > Histogram
 • File  : Courier Process.mpj
 • Hier vindt je aanvullende informatie terug over Histogrammen

Histogram in Excel

Ook Histogrammen kunnen in Excel gemaakt worden, hier de link naar het artikel