FMEA analyse

FMEA staat voor Failure Mode and Effect Analyse en het komt van oorsprong uit de Risico Analyse. Het is vooral bedoeld om de te onderzoeken welke problemen (oorzaken) binnen het proces kunnen komen en wat de risico’s hiervan is. In de FMEA analyse komt een overzicht uit die inzichtelijk de risico’s laat zien, de potentiële X’en die een oorzaak kunnen hebben en wat de invloed is op de Y, de procesprestatie. 

FMEA
FMEA flow

Vanuit de Lean gedachte zoek je naar Waste, naar niet toevoegende waarde en/of activiteiten (Tim Woods). FMEA is meer een techniek uit de Risico Analyse maar wordt ook vaak gebruikt vanuit de 6 Sigma hoek om de kwaliteit van het product of proces te verhogen. Dit is ook een doel vanuit Lean, het huis van Toyota en wordt Jidoka genoemd. 

TIP! Combineer de FMEA met een SIPOC diagram, Pareto Chart analyse of de Ishikawa Fishbone techniek!

FMEA en de RPN waarde

ProcesstapFailure ModeGevolgErnstOorzaakFrequentieDetectieRPN
1Ad10g72140
2Be5h410200
3Cf2i1510

De processtap met de hoogste RPN waarde is dan wat als eerste verbeterd moet worden, dit vanuit technisch oogpunt. Het kan soms echter vanuit Lean bekeken, het continue verbeterproces, beter zijn om eerst de processtap met de laagste RPN waarde te verbeteren om zo afdoende en lerend de kwaliteit van je product of processtap te verbeteren.

Omschrijvingen;

 • Processtap – Dit is de logische processtap in het gehele proces
 • Failure Mode – Faalwijze, dit is een typering en kan apart bij gehouden worden in een tabel
 • Gevolg – Dit is een typering die bij een of meerdere Failure Modes behoort en kan apart bij gehouden worden in een tabel
 • Ernst – Het gevolg voor de klant uitgedrukt op een schaal 1-10
 • Oorzaak – Dit is een typering die bij een of meerdere Failure Modes behoort en kan apart bij gehouden worden in een tabel
 • Frequentie – Hoe vaak gebeurt het, de frequentie heeft een invloed op de RPN waarde
 • Detectie – Hoe vaak kan het gedetecteerd (kans) worden, dit op een schaal 1-10
 • RPN waarde – Risc Priority Number. Deze waarde is de uitkomst van de Ernst x Frequentie x Detectie

FMEA en Severity, frequentie en detecteerbaarheid

CijferSeverity
1Gevolg is moeilijk waargenomen
2Een enkel effect waargenomen
3Gevolg kosten ~ 10 minuten door medewerker
4Klant neemt het waar: werknemer extra meerwerk 30 minuten
5Herwerk door meerdere mensen, is een verstoring voor het proces
6Tijdelijk het proces stoppen, hulp is nodig
7Klant ontevreden, werk is serieus onderbroken
8Herwerk door andere afdelingen
9Werk kan niet doorgaan, meerdere klanten benadeeld
10Afkeuringen door klanten, risico voor processen en medewerkers

Shigeo Shingo

There are 4 purposes of improvement;

Easier, better, faster and cheaper.
These four goals appear in the order of priority.


CijferFrequentie
1Bijna nooit, eens per jaar
2Incidenteel, een paar keer per jaar
3Eens per maand
4Een paar keer maand
5Eens per week
6Een paar keer per week
7Om de dag
8Elke dag
9Een paar keer per dag
10Elke keer
CijferDetecteerbaarheid
10Detectie te laat, geen oplossing mogelijk
9Detectie bij inspectie, sprake van verspilling
8Detectie bij einde van de dienst / productie, moeilijk op te lossen
7Detectie bij de volgende dienst, deels op te lossen maar kost veel geld
6Detectie bij het einde proces binnen de afdeling / oplosbaar maar duur
5Gedetecteerd in het volgende processtap, is deels op te lossen
4Detectie bij medewerker, is op te lossen
3Snelle detectie na optreden, meeste is opgelost
2Detectie tijdens het werk, makkelijk op te lossen
1Makkelijk te detecteren en op te lossen

Enkele punten van aandacht bij de FMEA 

 • Denk aan de volgorde van het proces!
 • Sorteer de uitkomst van de RPN waarde
 • Hoe moeilijkere de fout is te detecteren, hoe hoger de rating is
 • De FMEA is een tool om de potentiële X’en te identificeren die een negatieve impact hebben op de Y
 • Test elke potentiële X door middel van de Hypothese test om de significantie en relevantie te bepalen

Er zijn veel template te vinden die je kan gebruiken om de FMEA analyse te starten, zoek op Google en gij zult vinden.