DPMO

DPMO

De afkorting DPMO betekent: Defects Per Million Opportunities. Dit is eigenlijk een Benchmark binnen Six Sigma en wordt als leidraad genomen om het aantal defecten (kansen op defecten) per miljoen zo klein mogelijk te houden binnen het (productie) proces.

Defect versus Defective

Defects is een imperfectie, het product kan geaccepteerd worden maar voldoet niet geheel aan de kwaliteitseisen. Defective is ook een term die vaak gebruikt wordt binnen de Lean 6 Sigma en dit product kan in zijn geheel of gedeeltelijk niet gebruikt worden. Een voorbeeld is dat binnen een productieproces een auto gefabriceerd wordt, er zit een kras op. Niet mooi maar de auto kan wel wegrijden. Dit is een ‘Defect‘ en zal binnen de Benchmark DPMO terug komen om verder te onderzoeken en te kunnen verbeteren. Daarentegen is een niet startende auto erger, dit heet dan een ‘Defective‘ binnen Lean 6 Sigma.

De term Defect in het Nederlands betekent letterlijk ‘kapot’, dit is wezenlijk anders dan de Engelse term Defects wat een imperfectie betekent

In formule

Yield = [ 1 – DMPO / 1.000.000 ] x 100%

Six Sigma beschrijft hoe de proces prestatie gemeten moet worden, op welk niveau het moet presteren, dit afhankelijk van de klant-wens (eisen), de kosten en opbrengsten. Deze Benchmark kan binnen Six Sigma ingezet worden om deze prestatie te beoordelen en waar nodig te verbeteren.

De DPMO is een proportie. De formule zagen wij al even en om dit te berekenen.

In het kort: DPMO = 1 miljoen * D / N * O.

  • D = het aantal defecten
  • N = het aantal eenheden en
  • O = het aantal typen defecten per eenheid

De doelstellingen van DPMO kan kort als volgt worden omschreven;

  • Het doel is: Verbeteren van Procesprestatie en kwaliteit door reduceren van het aantal gemaakte fouten per miljoen kansen
  • Sigma beschrijft de Procesprestatie
  • Welk niveau het proces moet presteren is aan de klant, opbrengsten en kosten
  • De performance is gerelateerd aan de specificatie limieten te weten;

W. Edwards Deming

Manage the Cause, not the Results

DPMO en de Sigma Level

Hieronder staat een veel gebruikte tabel om in een oog-opslag de mogelijke fouten (DPMO) uit te lezen bij een bepaalde Sigma Level. De DPMO kan als eerste worden gebruikt in de Measure-fase van het DMAIC model voor het vaststellen van de huidige procesprestaties, ook wel nulmeting genoemd. Je gebruikt deze Benchmark doorlopend in de Analyse- en Improve- en Control-fase.

Soms worden er ook wel tussen 2 levels halve Six Sigma levels benoemd, het is niet meer dan een herberekening van een halve waarde bijvoorbeeld Six Sigma Level 1.5 met een DPMO waarde 748.903. Er zijn ook tabellen die met een Level waarde van 0.1 werken al gelang naar de type productie proces.

Sigma LevelDPMO
1690.000
2308.537
366.807
46210
5233
63.4

Hieronder en wat meer uitgebreide tabel.

Sigma levelSigma (with 1.5σ shift)DPMOPercent defectivePercentage yieldShort-term CpkLong-term Cpk
1-0.5691,46269%31%0.33-0.17
20.5308,53831%69%0.670.17
31.566,8076.7%93.3%1.000.5
42.56,2100.62%99.38%1.330.83
53.52330.023%99.977%1.671.17
64.53.40.00034%99.99966%2.001.5
75.50.0190.0000019%99.9999981%2.331.83