SMART

SMART is een principe uit het management jargon om op eenvoudig en eenduidige wijze doelstellingen op te stellen en te controleren of deze gehaald zijn. Dit begrip kwam in de jaren 90 op door technici en constructeurs bij Philips om hun managers aan te leren gerichte opdrachten te geven naar het personeel, het SMART maken van doelstellingen moet leiden dat deze doelstellingen eenvoudig maar volgens eenduidige principe te begrijpen en haalbaar is. Eigenlijk best wel slim dus!

SMART is een synoniem

Deze Engelse synoniem is in het Engels, in het Nederlands werkt deze synoniem ook;

SMART
SMART en Goals
 • Specific ( Specifiek )
 • Measurable ( Meetbaar )
 • Achievable ( Acceptabel )
 • Relevant ( Realiseerbaar )
 • Time bound ( Tijdgebonden )

Een nogal droge opsomming die de echte aantrekkelijke doelstelling van deze synoniem tekort doet, omdat er niet getoetst wordt op vooral motivatie en inspiratie.

SMART inspireerd

Als teamcoach kun je aan de afkorting nog de I van inspirerend en de E van eigen controle toevoegen. Dan ontstaat SMARTIE, voor velen een bekende verwennerij uit hun jeugd. En ook nu wordt het nog gewaardeerd als je die tijdens een saaie teambijeenkomst uitdeelt of als beloning uitlooft voor degene(n) die de beste prestatie neerzet(ten) volgens het team. Door te werken met SMARTIE check je of een doelstelling haalbaar is. 

SMART
SMART vs Smarties
 • Specifiek: omschrijf zo duidelijk mogelijk wie, wat, waar en voor wie deze doelstelling geldt
 • Meetbaar: omschrijf de criteria voor het meten: lengte, breedte, gewicht, aantal, enzovoort. Werk je met getallen of in percentages? Hoe meet je klanttevredenheid?
 • Acceptabel: past de doelstelling binnen het team, de dagelijkse praktijk, de doelstelling van de organisatie?
 • Realistisch: hoe haalbaar is deze doelstelling binnen dit team, binnen deze organisatie, binnen deze context?
 • Tijdgebonden: welke planning is er? Begin- en einddatum, mijlpalen, evaluatiemomenten enzovoort.
 • Inspirerend: hoe blij word je van deze doelstelling? Daagt deze uit om je er helemaal op te storten en in te verliezen?
 • Eigen controle: hoe afhankelijk ben je van andere teams, afdelingen, de organisatie of andere stakeholders? Als je afhankelijk bent van anderen om deze doelstelling te behalen, moet je die anderen er snel en goed bij betrekken.

SMART en DMAIC

Vergeet niet dat deze tooling in veel gevallen als basis kan dienen bij projecten, niet alleen voor op de lange maar ook zeker voor de korte termijn. Denk aan kleinschalige projecten om een probleem op te lossen middels DMAIC waarbij het ‘SMART’ maken juist goed gebruikt worden bij bijvoorbeeld de CTQ waarde.

RUMBA de variant

Het RUMBA-principe is een methode voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen

De betekenis van RUMBA

 • Relevant; is de doelstelling relevant? De doelstelling moet betrekking hebben op het onderwerp of het is afgebakend.
 • Understandable; is de doelstelling begrijpelijk? Alle betrokkenen kunnen de doelstelling op dezelfde eenduidig uitleggen.
 • Measurable; is vast te stellen of de doelstelling behaald wordt, liefst door een meting? Is de doelstelling meetbaar? Is het concreet te tellen of waar te nemen.
 • Behavioral; is de doelstelling beschreven in termen van gedrag?. De doelstelling moet uitgedrukt zijn in waarneembaar gedrag.
 • Attainable; is de doelstelling haalbaar?. Het nemen van maatregelen of juist niet nemen van maatregelen. Wat is nodig om de doelstelling te behalen, is er draagvlak? Is het realistisch?

De RUMBA principe wordt toegepast binnen de gezondheidszorg, met name binnen de verpleegkunde.

AMORE & MAGIE

Naast SMART, SMARTIE en RUMBA zijn er nog 2 andere varianten, dit zijn AMORE en MAGIE. Zonder hier verder op in te gaan wel de betekenis hieronder. Je kan zelf bedenken hoe dit in de praktijk uit te werken en of het in jouw situatie van toepassing is.

SMART
 • Ambtieus
 • Motiverend
 • Onderscheidend
 • Relevant
 • Echt
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Gecommuniceerd
 • Inspirerend
 • Echt
SMART
SMART heeft wel degelijk een doel

Deel van een bron komt uit: Praktijkboek Teamcoaching Aan de slag, Marijke Lingsma & Roy de Brabander Tags:persoonlijke effectiviteit