Big 5

De Big 5 methode

De Big 5 methode slaat op het stapsgewijs van onderzoeken, een 5 stappen methode van metingen om ‘basis’ informatie te vinden binnen je verbeterproject. Het is een methode, niet bindend. Als je met deze methode (of genoemde alternatieve) er niet uitkomt kun je misschien verder komen met Exploratief Data Analyse

De Big 5 methode checklist

Er zijn meerdere varianten, maar hieronder is de meest gebruikt. Niet inhoudende dat per case een andere Big 5 gebuikt kan worden.

De Big 5 methode
 1. Descriptive Statistics met Grafieken
 2. Distribution identification (Probability Plot)
 3. Control Chart
 4. Run Chart
 5. Process Capability Analysis

Een andere variant van de Big 5 methode is;

 1. Descriptive Statistics met Grafieken
 2. Histogram (Normality test)
 3. Probability Plot
 4. I MR Chart
 5. Run Chart

De Big 5 methode en Minitab

Ook Minitab zelf heeft ook een Big 5, deze ziet er als volgt uit; 

 1. Pareto Chart
 2. Histogram
 3. Gage R&R
 4. Attribute Agreement Analysis (Kappa)
 5. Process Capability (Process Capability Analysis)

De Big 5 methode en het (gewenste) eind resultaat

Kortom, de Big 5 methode is een checklijst, een methodiek om stapsgewijs je data-set te analyseren met 5 verschillende statistische toolings uit zoals hierboven beschreven. Het is ook de een van de stappen binnen het DMAIC model die als basis binnen 6 Sigma gebuikt wordt.

De stappen zijn dat met de Big 5 de eerste metingen een inzicht geven in de huidige gemeten situatie binnen DMAIC, dan worden de verbeteringen toegepast middels diverse toolings binnen Lean 6 Sigma. De ultieme stap komt aan het einde van je verbeterproject, je meet weer aan de hand van de Big 5 om te kijken of de verbeteringen een bepaald effect hebben. Dit is uiteindelijk wat je wilt: meten-verbeteren-meten van resultaat van de verbetering door de Big 5 methode.

Meten is verbeteren

Dit “meten-verbeteren-meten” methodiek is het uitgangspunt van vele verbetertrajecten, de Big 5 is hier de checklist die als basis dient dat de eerste meting en de laatste meting met elkaar vergelijkt. Het kan goed zijn dat binnen een bepaald project je de Big 5 checklist wilt aanpassen naar het type project, wees daar kritisch bij als je dit doet. De Big 5 is niet voor niets een beproefde methodiek en daar sleutel je niet zomaar aan. Vergeet niet dat het “meten-verbeteren-meten” een terug proces is, denk daaraan bij het PDCA model waarin je steeds een verbetering doorvoert, meet of het werkt en borgt. Je blijft doorgaan totdat er geen of nauwelijks rek meer in zit.

Big 5