Scatter plot

Analyse Control Chart Matrix

De Control chart is een veel gebruikte methode, het uitlezen en beoordelen ervan kan soms lastig zijn. De Analyse Control Chart Matrix hieronder geeft globaal weer bij hoeveel punten in een bepaalde volgorde of groepering hoe dit te beoordelen.

Enkele voorbeelden

Analyse Control Chart tabel

Nr.Beschrijving van een signaalToelichting
11 punt meer dan dan 3 standaard deviaties
van de middellijn
Uitschieter
29 punten achter elkaar aan dezelfde kan
van de middellijn
Langere periode boven of onder
de gemiddelde prestatie
36 punten achter elkaar stijgend
of dalend
Trend
414 punten achter elkaar afwisselend
op en neer
Oscillatie
52 van de 3 punten meer dan de 2 standaard
deviaties van de middellijn zelfde kant (zone A)
Extreme spreiding
64 van de 5 punten meer dan 1 standaard
deviatie van de middellijn zelfde kant (Zone B)
Extreme spreiding
715 punten achter elkaar binnen 1 standaard
deviatie van de middellijn beide kanten
Stabiele periode
88 punten achter elkaar meer dan 1 standaard
deviatie van de middellijn zelfde kant (Zone C)
Extreme spreiding