Affiniteitendiagram

Affiniteitendiagram wordt vanuit Lean meestal gebruikt als een team aan het brainstormen is over een bepaald bedrijfsproces. Het is de bedoeling dat de klantbehoeftes in dit diagram bepaald worden

De meesten van ons zijn bekend met brainstormen – een methode waarbij een groep in beperkte tijd zo veel mogelijk ideeën rond een onderwerp bedenkt. Brainstormen brengt een grote hoeveelheid informatie op tafel. De vraag is hoe je daarna betekenis moet toekennen aan die berg informatie. Een affiniteitendiagram kan je hiermee helpen om dit in beeld te brengen.

Een eenvoudig affiniteitendiagram (affinity-map of verwantschapsschema) helpt je dieper liggende denkpatronen te ontdekken, of soms oude denkpatronen te doorbreken doordat je informatie sorteert en zodanig groepeert op basis van onderlinge relaties. Het affiniteitendiagram brengt tevens in beeld waarom de meeste mensen zich in hun denken zo op gefocused zijn. Gebruik het affiniteitendiagram om categorieën (en metacategorieën) te ontdekken in een verzameling ideeën en om te zien welke ideeën nu meest voorkomen in een groep.

4 Stappen opzetten van affiniteitendiagram

 • Verzamel de klantbehoefte
 • Groepeer behoeftes in logische categorieën
 • Prioriteren van de genoemde onderwerpen per categorie
 • Let hierbij op urgentie en significantie

Affiniteitendiagram en Brainstormen 

Affiniteitendiagram
Voorbeeld Affiniteitendiagram

De meesten van ons zijn bekend met brainstormen – een methode waarbij een groep in beperkte tijd zo veel mogelijk ideeën rond een onderwerp bedenkt. Brainstormen brengt een grote hoeveelheid informatie op tafel. De vraag is hoe je daarna betekenis moet toekennen aan die berg informatie. 

De bedoeling van dit instrument is om vanuit een grote hoeveelheid gegevens uit de data-set die je verzameld hebt binnen het onderwerp zijn verzameld, enige ordening te scheppen door het in te delen in categorieën.

affiniteiten diagram

Een affiniteitendiagram gebruik je om een groot aantal ideeën, meningen of thema’s bij het brainstormen te groeperen op basis van overeenkomsten en de uitkomsten te werken in inzichtelijke thema’s.

Hoe te gebruiken

Ten eerste organiseert groot aantal ideeën op een logische manier, zet ze in een systematische volgorde om te helpen acties te plannen.

Procedure

 1. Selecteer een groep van medewerkers voor het onderwerp
 2. Bespreek en verzamel gegevens door brainstorming
 3. Controleer of de verzamelde informatie iedereen deze volledig begrijpt
 4. Schrijf elk item op een aparte kaart (post-it, gebruik kleur voor segmentatie)
 5. Verspreid alle kaarten op een tafel of plak deze op een bord
 6. Verplaats kaarten in groepen van gelijkaardige thema’s (op kleur)
 7. Combineer uitspraken op de kaarten bij een nieuw affiniteit statement
 8. Maak een nieuwe kaart met het affiniteit statement
 9. Blijven combineren tot minder dan 5 groepen over zijn
 10. Leg de groepen uit, hou de affiniteit clusters bij elkaar

Kijk ook eens op de volgende link voor extra informatie