Accuratesse & Precisie

Accuratesse & Precisie, soms kan het goed zijn om deze termen duidelijk, correct op ieders netvlies te krijgen, vooral als er binnen een team een sessie gestart wordt om een verbetering door te willen doorvoeren en de termen niet altijd duidelijk zijn, dit is best belangrijk als je voor bijvoorbeeld binnen DMAIC aan het operationaliseren bent en je duidelijk moet zijn in wat je wilt bereiken en vooral hoe.

Er is onderscheid te maken als volgt; 

  1. Leg je de focus op kalibratie: accuratesse, nauwkeurigheid
  2. Of leg je de focus op precisie: betrouwbaarheid


Meetfouten binnen accuratesse en precisie zijn als volgt te onderscheiden in; 

  • Accuraat en precies
  • Precies maar niet accuraat
  • Accuraat maar niet precies
  • Niet accuraat en precies
Accuratesse & Precisie

Het plaatje boven maakt de verschillen duidelijker, als deze praktische theorie bij een team bespreking voor een ieder goed op netvlies staat zal binnen het bepalen van doelstellingen ook duidelijke geformuleerd worden waar uiteindelijk op gefocused moet worden.