6M methode (6M categorieën)

De 6M methode staat voor het zoeken naar (grond)oorzaken op basis van de relevante categorieën, de 6M methode wordt in een schema onderverdeel in categorieën zoals in de Ishikawa of ook wel Fishbone (visgraat) schema genoemd omdat je deze kan uittekenen als de graat van een haring.


De 6M methode en haar categorieën

Binnen elke categorie van de 6M kunnen één of meerdere X’en gevonden worden die relevant én van invloed zijn op de Y. Deze X’en worden middels een Brainstorm sessie in kaart gebracht waarbij per categorie de primaire en de secundaire oorza(a)k(en) duidelijk zijn weergegeven, in de laatste stap wordt dan bepaald welke oorza(a)k(en) prioriteit krijgen om binnen de besluitvorming als oplossing(en) zal worden toegepast.

6M
6M methode in de Ishikawa diagram
 • Methode
 • Materiaal
 • Mens
 • Management
 • Milieu
 • Machine

Door pragmatisch naar het Ishikawa diagram en de 6M’en (categorieën) te kijken kun je een eventuele gevonden de fout(en) opbreken in een of meerdere stukjes, hierdoor maak je het zelf gemakkelijk om het probleem te ontleden. De belangrijkste grondoorzaken worden inzichtelijk en het probleem kan dan uiteindelijk doelgericht opgelost worden.

Bij elke M (categorie) kan er vanuit een Brainstorming sessie vragen gesteld worden om met diepere analyse de grondoorzaak naar boven te krijgen, dit doe je door jezelf te vragen: hoe doen we het nu? Wat is de huidige situatie? Daarna komt de vraag wat de uiteindelijke gewenste situatie is.

Methode

 • Zijn de werk-instructies aanwezig en zijn deze helder en eenvoudig
 • Zijn de werk instructies bijgewerkt
 • Hangen de belangrijkste instructies op de werkplek
 • Is de werkmethode efficiënt en veilig
 • Is de volgorde van werken goed, is er sprake van een goede Flow
 • Is er communicatie met voorgaande en opvolgende processen
 • Maakt het personeel zelf de werk- instructies
 • Is er sprake van het verbeteren (Continue verbeteren) van werk-instructies
 • Is er een gestructureerde wijze van trainen
 • Is de procedure voor het bestellen van materiaal helder en bekend.

Materiaal

 • Wordt de 5S methode binnen de organisatie toegepast
 • Is gebrekkige kwaliteit zichtbaar voor de mensen
 • Is er voldoende voorraad
 • Wordt er veel materiaal weggegooid (waste)
 • Is het materiaal en gereedschap overzichtelijk opgeslagen
 • Zijn de kwaliteitseisen bij de mensen bekend
 • Liggen de spullen die vaak nodig zijn onder handbereik
 • Wordt er veel gezocht naar spullen
 • Is de codering juist en is de naam altijd goed te lezen
 • Liggen er veel spullen die bijna nooit gebruikt worden

Mens

 • Werkt iedereen volgens de afgesproken methode/aanpak
 • Is de prestatie die geleverd wordt volgens richtlijnen
 • Zijn de mensen bewust van probleem en gebruiken de Andon koord
 • Voelen de mensen zich verantwoordelijk en worden zij opgeleid
 • Is er voldoende ervaring aanwezig of willen medewerkers zich verbeteren
 • Is de sfeer goed binnen niet alleen het team maar binnen het hele bedrijf
 • Kunnen de mensen het werk fysiek en mentaal aan

Management

Kanban
Simpel Kanban board
 • Worden prioriteiten gesteld en zijn deze SMART opgesteld
 • Wordt er gebruikt gemaakt van een KANBAN board (of JIRA)
 • Is er Ownership voor verbeteracties en is er een Champion aangewezen
 • Is er een gestructureerde methode om de verbeteractie te volgen
 • Is er na het verbeteren ook de verbetering geborgd (DMAIC)
 • Is er sprake van Management on the Floor (Gemba)

Milieu

 • Zijn er omstandigheden die van invloed zijn op de productie processen zoals vochtigheid, temperatuur…
 • Zijn er milieu factoren die van invloed zijn op het opgeslagen materiaal.
 • Is het geluidsniveau aanvaardbaar
 • Is er voldoende licht op de werkplek
 • Is de werk omgeving schoon, denk aan 5S
 • Wordt het klimaat goed geregeld

Machine

 • Voldoen de installaties en het gereedschap aan de eisen die gesteld worden
 • Kan met deze installatie de gevraagde kwaliteit gehaald worden
 • Is er voldoende ruimte om het werk uit te voeren
 • Is er regelmatig onderhoud van de machines
 • Worden de machines en het gereedschap regelmatig gekeurd
 • Zijn er (te) vaak storingen en zijn er genoeg machines
 • Is de werkplek overzichtelijk (5S)
 • Is het gereedschap overzichtelijk opgeborgen worden
 • Is de opstelling van de machines goed afgebakend

6M varianten

Er zijn ook andere varianten die wel eens gebruikt worden, hieronder de 6 M basis en een varianten

 • Methodes
 • Materialen
 • Mens
 • Management
 • Milieu
 • Machines
 • Manpower (de arbeiders)
 • Mindpower (brain workers)
 • Money
 • Miscellaneous
 • Measurements
 • Stand of the Moon (unknown cause)

6M en Brainstorming

Door juist te Brainstormen en de verschillende tools binnen Lean en 6 Sigma zoals 6M te gebruiken kan het onderzoekstijd verkort worden om vlotter tot de gewenste oplossing komen.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij je door naar een Wiki pagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *