5S methode

5S methode beoefenen binnen een werkplekomgeving biedt tal van voordelen. Het is niet alleen overzichtelijke maar ook een stuk veiliger, wat uiteindelijk efficiënter zal zijn. De 5S methode die gebruikt wordt voor werkplekorganisatie biedt basis aan elk proces van Continue Verbeteren. Het invoeren van de methode zal binnen elke organisatie een positieve bijdrage geven aan het bedrijfsresultaat.

5S methode staat voor…

De 5S ‘en refereert aan vijf Japanse woorden die een wijze van “gestandaardiseerd” van het “schoonmaken” beschrijven. Dit concept wordt juist vaak gebruikt binnen Lean gerichte organisaties, de 5S’en zijn verdeeld in 5 hoofdstukken elk met hun eigen pagina voor aanvullende informatie;

Seiri, scheiden en opruimen

Seiton, sorteren en ordenen / schikken

Seis, schoonmaken en inspecteren

Seiketsu, systematiseren en standaardiseren

Shitsuke, standhouden / verandering vasthouden

5S methode
5S methode en Continue Verbeteren
Seiri = scheiden en opruimen
Seiton = sorteren en ordenen \ schikken
Seis = schoonmaken en inspecteren
Seiketsu = systematiseren en standaardiseren
Shitsuke = standhouden / verandering vasthouden

5S methode en Paul Akers

5S methode
Paul Akers

Iemand die helemaal gek van de 5S methode is, is Paul Akers, zijn bedrijf is doorspekt met deze methode en ziet er echt gelikt uit. Hier de link naar zijn website. En als het je aansteekt, kijk dan ook eens gelijk op zijn YouTube kanaal. Daar staan tal van super goed ideeën hoe je 5S methode kan implementeren in je organisatie.

5S methode in de werkomgeving

5S methode

De 5S methode levert niet alleen een nette werkomgeving op, maar na opschoning levert het ook meer ruimte op. Niet alleen de werkomgeving maar opslagruimtes en voorraden worden minder en dat scheelt weer in de cashflow van het bedrijf. Producten die over datum zijn zal veel minder voorkomen, afval blijft tot het minimum beperkt. Er zal ook minder fouten worden gemaakt en de flow zal tijdens productie verbeterd worden. Kortom allemaal voordelen om met Lean en de e 5S methode aan de slag te gaan.

John Shook

“Lean isn’t lean if it doesn’t involve everyone”

Gewenst gedrag & Clean as you Go!

5S methode

Het veranderen van gedrag van een of meerdere medewerkers kan best lastig zijn binnen een organisatie, de meest effectieve methode is om niet direct hen te veranderen maar de omgeving. Tenslotte is de omgeving vaak groter en heeft meer een directe invloed op het gewenste gedrag van anderen. Een veel gebruikte opmerking die in organisaties uitgesproken worden is bijvoorbeeld “Clean as you GO!”, oftewel ruim je spullen op als je klaar bent met wat je aan het doen bent. Omdat deze uitspraak onderkent wordt door een groot deel van de groep zal de minderheid zich eerder aanpassen en deze gewoonte dan ook eerder aannemen en uiteindelijk zelf ook verspreiden.

30 Seconden regel

Werkplekken worden efficiënt ingericht zodanig dat materiaal en gereedschappen binnen 30 seconden te vinden zijn. Alles is ordentelijk opgeruimd, vaak ziet het eruit alsof het een schap is uit een supermarkt. Er is sprake van een goed indeling en er is sprake georganiseerde ruimtes waarin niet mis gegrepen kan worden.

5S methode

Er is ook spraken van gestandaardiseerd werkwijzes zoals S.O.P.’s Deze afkorting staat voor “Standard Operating Procedures”, andere termen komen ook voor maar het idee erachter is dat er altijd specifieke werkzaamheden zijn die gestandaardiseerd kunnen worden in een correcte werkinstructie die voor een ieder duidelijk leesbaar en uitvoerbaar is, liefst zonder begeleiding.

Kortom een werkomgeving waar iedereen in wilt werken waardoor de motivaties van medewerkers hoog blijft.

Kenmerken dat een werkplek goed is georganiseerd

 • Er ligt niets overbodigs op de werkplek, gangen of ruimtes.
 • Het is er schoon en opgeruimd.
 • Er zijn eenvoudige checklijsten om ruimtes te controleren.
 • Het zoeken naar gereedschap / materiaal duurt niet langer dan 30 seconden.
 • Ook het opruimen van gereedschap en materiaal duurt niet langer dan 30 seconden.
 • Er zijn duidelijke standaard werkwijzes beschikbaar (S.O.P.).
 • Er is spraken van logische indeling van gereedschappen, machines en materialen op alle werkruimtes.
 • De werkplek is zo overzichtelijk ingericht dat afwijkingen ook snel opvallen.
 • En vooral wordt de Kanban board gebruikt om het Continue verbeteren van bovenstaande te blijven verbeteren.

Aanvullende S, de 6de en de 7de

Er zijn nog meerdere concepten die de 5S’en als basis gebruiken en daar een aanvullende S gebruiken. De Japanse betekenis kon niet terug gevonden worden, maar in het kort een uitleg hierover als volgt;

De 6de S is genaamd “Self Manage” en komt na Standhouden, het is niet meer dan een kleine aanpassing dat er iets meer gekeken wordt hoe kunnen we door Training & Manuals er voor zorgen dat het voor een ieder de nieuwe standaard een “Best practise” wordt? Het moet dus meer “cultuur” worden binnen de organisatie. Het moet vooral ook Clean, Safe en veilige werkomgeving verder ondersteunen. De ontwikkeling moet centraal staan binnen Self Manage.

De 7de S is die van Saving, niets anders dan dat op basis van de standaard 5S’en ook een besparing kan opleveren, iets wat binnen Lean al als basis gepraktiseerd wordt. Niettemin zal de focus binnen deze 7de S liggen bij;

 • Saving time
 • Saving Manpower
 • Saving Space

Kortom, de focus ligt bij enkele punten en kan verder dragen bij het Continue Verbeteren waar vanuit de 5S’en dan op drie bovenstaande punten verder kunnen worden uitgewerkt.