100 procent stacked bar chart

De 100 procent Stacked Bar Chart is geschikt om ‘Proportions, Catagorical of Attribute’ data weer te geven. Dit terwijl de Boxplot en de Individual Plots weer bruikbaar zijn voor Continue data. Deze Stacked Bar Chart is een van de vele mogelijke statistische tools die je binnen 6 Sigma gebruikt voor (voor)-analyse.

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van een analyse is een ding, maar voor het opstellen van leesbare rapporten en dashboards is echter meer nodig. Niet het gebruik van misschien de juiste software of andere technische hulpmiddelen, maar om, en met de juiste aanpak, kennis en vaardigheden van het effectief kunnen communiceren. De Stack Bar is een start voor een ieder die met data verder visueel wil communiceren.

100 procent Stacked Bar Chart en data

1 data-sample vs 2 data-sample

100 procent Stacked Bar Chart
Rural: Sample size (n) = 104
Urban: Sample size (n) = 136

Als je 1 ‘data-sample’ hebt dan is de Pareto Chart geschikt voor het analyseren van de data-sample, bij 2 ‘data-samples’ kan bij het onderzoeken in verschillen tussen beide samples de 100 procent Stacked Bar Chart juist weer een betere overzicht geven.

De sample-size (van het totaal (n) ) van beide staafdiagrammen moeten wel vermeld worden om aan te geven of er verschillen zijn voor beide staafdiagrammen. In geval van de grafiek in dit voorbeeld is de verdeling als volgt: Rural = 104 en de Urban = 136 maar beiden worden als 100% weergegeven. Wel is er binnen elke groep een verdeling te zien met de een percentage lijnen.

100 procent Stacked Bar Chart met Excel

Deze 100 procent Stacked Bar Chart kun je gewoon in Excel maken, voor instructies vindt je hier een link waar wordt uitgelegd hoe je 100 procent Stacked Bar Chart zelf kunt maken. Daar heb je Minitab niet voor nodig. Tevens heb ikzelf in Excel met dezelfde data van onderstaand grafiek een korte uitleg gegeven hoe dit in Excel te maken.

Jim Rohn

If you really want to do something, you’ll find a way.
If you don’t, you’ll find a excuse.
100 procent Stacked Bar Chart
100 procent Stacked Bar Chart

Voor een ‘vooronderzoek’ kan deze 100 procent Stacked Bar Chart juist een goede eerste indruk geven hoe de verdeling is tussen de verschillende groepen, echt statistisch is het misschien niet maar voor uitleg aan een groter groep kan het goed zijn om deze toch te gebruiken, in ieder geval je kan het visueel maken van cijfers.

Tableau en Power BI

Het rapporteren van resultaten wordt steeds eenvoudiger door nieuwe applicaties zoals Tableau of Power BI, ook wel dashboard software genoemd. Waar je voorheen als “maker / schrijver” van een rapport of dashboard nog behoorlijke kennis van complexe databases moest hebben en ondoorgrondelijke statistische pakketten moest beheersen zoals Mini Tab kun je nu in een handomdraai gegevens in Excel verwerken en de meest verschillende nette en mooie visualisaties maken.

De eerder genoemde en gespecialiseerde softwarepakketten waarmee de meest indrukwekkende overzichten gemaakt kunnen worden zijn goede voorbeelden. Vooral Dashboards kunnen handig zijn als je op basis van ‘live’ data sreams steeds een ‘Up to Date’ presentatie wilt geven aan personeel of welk publiek dan ook.

Vilfredo Pareto

Failure is not the opposite of success. It’s actually a part of it.

Er zijn trouwens meer applicaties al of niet gratis verkrijgbaar, welke je ook gebruikt de ene is niet beter of slechter dan de andere. Wel kan het goed zijn om op basis van veel of weinig gebruik een applicatie te gebruiken waarvan jij weet dat het voor jou prettig is in gebruik of welke als standaard binnen jouw organisatie aanwezig is.

Sommige zijn ook weer zo uitgebreid dat er wel een of andere cursus over te vinden is, anderen vergen weer diepgaande kennis van programmeren (Python of R). In ieder geval als je een pakket hebt gevonden kijk en vraag dan bij je mede collega’s wat geschikt is of zoek eens instructie video’s op bij verschillende aanbieders zoals Udemy. Verdiep je er in zo dat je vanaf het begin in het gebruik ervan je weet wat je ermee kan doen en vooral niet…