Scatter plot

1 Chi-Square Test

De 1 Chi-Square Test is vergelijkbaar met de One Way ANOVA test, maar dan voor proporties en percentages. De 1 Chi-Square test wordt gebruikt in gevallen dat er 3 of meer proporties (of percentages) zijn die met elkaar moeten worden vergeleken of deze statistisch verschillen.  Deze test wordt ook wel de Chi-kwadraattoets genoemd.

1 Chi-Square Test en een case 

Uit een enquête van 4 gebieden zijn de volgende data gegevens beschikbaar;

Gebied AGebied BGebied CGebied D
Tevreden7279359
Niet tevreden821151
1 Chi-Square test

De data van Chi-Square test kan het beste vanuit een data sheet worden gehaald, Minitab zal zelf de calculatie en de hypothese test uitvoeren. zie de printscreen hoe in dit geval de data verwerkt wordt in Minitab. 

Het beantwoord dus de vraag: 

1 Chi-Square Test
1 Chi-Square Test in Minitab
 • De stelling is dat Hypothese H0 ongewijzigd of nauwelijks verbeterd is.
 • De Hypothese H1 is wel verbeterd.
Mini Tab: Chi-Square Test for Association: C1; Worksheet columns 

Rows: C1  Columns: Worksheet columns

         Area A Area B Area C Area D All

Satisfied      72   79   35    9 195
         65,00  81,25  40,63  8,13

Not Satisfied     8   21   15    1  45
         15,00  18,75  9,38  1,88

All         80   100   50   10 240

Cell Contents:   Count
          Expected count


Pearson Chi-Square = 9,009; DF = 3; P-Value = 0,029
Likelihood Ratio Chi-Square = 9,245; DF = 3; P-Value = 0,026

* NOTE * 1 cells with expected counts less than 5
Conclusie;
P value : 0.029, dit is laag en de Null hypothese is verworpen.
T value :
Mean   : 
CI = 95%: 
H Null  : Verworpen, de alternatieve hypothese is hiermee aangenomen
X Bar  : 
Others  : De Pearson Chi-Square 9.009 is de som van alle Chi-Square waarde bij elkaar opgeteld.
Eindconclusie: Statistisch gezien kunnen wij vast stellen dat in ieder geval 1, of misschien wel alle 'area's' de customers verschillend tevreden zijn ten opzichte van elkaar.
OPEX pagina 187
Mini Tab: Stat >Basic Statistics > Chi-Square Test
Select button:
Let op!